Most Recent niederländische Words:

vaccineren biografie afwezig afwezigheid oud recipiënt hallo vijftien route inleiding zinnen zonnen zon zo'n oplossen behouden handig detail details in invaren innen tool kantoor parkeren retour als enkel alleen allee fruitschaal zijn zwemmen bemerken surprise meestal borst oploeven ik geldig wandelen afwikkelen meniscus kuit bestellen bestel gezindte beleggen beleg advies vervoerskosten vervoerkosten hoi onderweg enkele ingaan duim drinken ongeveer verhuizen namelijk balletje helft knippen verdwijnen gaan eerst eer jurisprudentie woordvoerder omgeving eigenschap toename muts tarief aanvullen zeilen zeil achterwerk brengen shit tentakel hamster hamsteren kost stijgen koppeling liggeld liggelden groeten groet samensmelting dagelijks variëren opzitten solitair vader tarieven soms som hoogstwaarschijnlijk doorzichtig wonen wensen gewenst kam kammen zwembad stiksel mijn mijnen Chanson verkopen verkocht helling trouwen gedicht dichten getrouwd groot grote temperen veelgeprezen slinger slingeren terras roze toen plot commentaar begeleiden inzicht volgorde wissen klaver beoordelen onderwerp onderwerpen nota bewaren genaamd dichtgaan competentie rantsoen postcode Postcode rondvaartboot geld druif verdelen heten heet uitzicht vorige vorig boerderij noemen voornemen beste corrigeren daarom anderhalf inventarisatie scharnier museum voordat acroniem kruidig zichtbaar maken daarnaast zeggen meerwaarde vooreerst vinden invulling baten baat verzoeken sporthal herkennen trend verslag journalistiek persoon heup onderofficier vak willen wil geïnteresseerd geïnteresseerde geinteresseerde handelen handel daaropvolgend galmen galm solvabiliteit paraferen

Most Recent englische Words:

recipient hill receive received millionaire detail details tool irrelevant smart SMART meniscus latter according drag everything spell coil commemorate custom equipment dash guinea-pig announce announcement Announcement PAD hamster lion rise ellipsis stroll stroller chariot fraction eerie resourceful will dinner conspicuous ornamental void thus temper temp seldom terrace hence terras gesture various sign peerless entity inscription jungle jungles maid acronym seal accomplish basin trend align alignment bite top-notch bites consultant bonnet may May bracket footman unveil deliver put subscribe trope generator reside resource duchess villa programme cuff software technology undercut receipt assault vainly quadrangle generosity showroom subsidies sophisticated compare comparable dawn equity concurrent interlock interlocking set setting tit tits compatible guestbook endeavor conserve review stolid crane even evenly dome adhere build prelude gradual casserole interpellate contrast found founded fulfil loyal obligation engine oppressor addition half-wit performance Meuse inconvenience scientific shipper jammer relieve asterisk ASTERISK manage managed include including defamation description concrete tornado untidy seedy legibility thrive porous ambitious tedious compass time replace horror Horror force damage injure injured summary slight hug inanity inanities dwell expertise dame complexion owner resentful regret quintuple impede lapwing constant constantly show unfortunately guard handle-bar handle melon hunch encourage NSF uplifting log haulage bear bearing diligent conscientious