Schwedisch

Detailübersetzungen für stanna (Schwedisch) ins Niederländisch

stanna:

stanna Verb (stannar, stannade, stannat)

 1. stanna (stoppa; hejda; hämma)
  ophouden; stopzetten; remmen; tegenhouden; halt houden; tot staan brengen
  • ophouden Verb (houd op, houdt op, hield op, hielden op, opgehouden)
  • stopzetten Verb (zet stop, zette stop, zetten stop, stopgezet)
  • remmen Verb (rem, remt, remde, remden, geremd)
  • tegenhouden Verb (houd tegen, houdt tegen, hield tegen, hielden tegen, tegengehouden)
  • halt houden Verb (houd halt, houdt halt, hield halt, hielden halt, halt gehouden)
  • tot staan brengen Verb (breng tot staan, brengt tot staan, bracht tot staan, brachten tot staan, tot staan gebracht)
 2. stanna (stoppa; hindra)
 3. stanna (komma till stillestånd; stå stilla)
  stilstaan; tot stilstand komen
  • stilstaan Verb (sta stil, staat stil, stond stil, stonden stil, stil gestaan)
  • tot stilstand komen Verb (kom tot stilstand, komt tot stilstand, kwam tot stilstand, kwamen tot stilstand, tot stilstand gekomen)
 4. stanna (stoppa)
  tegengehouden worden
  • tegengehouden worden Verb (word tegengehouden, wordt tegengehouden, werd tegengehouden, werden tegengehouden, tegengehouden geworden)

Konjugationen für stanna:

presens
 1. stannar
 2. stannar
 3. stannar
 4. stannar
 5. stannar
 6. stannar
imperfekt
 1. stannade
 2. stannade
 3. stannade
 4. stannade
 5. stannade
 6. stannade
framtid 1
 1. kommer att stanna
 2. kommer att stanna
 3. kommer att stanna
 4. kommer att stanna
 5. kommer att stanna
 6. kommer att stanna
framtid 2
 1. skall stanna
 2. skall stanna
 3. skall stanna
 4. skall stanna
 5. skall stanna
 6. skall stanna
conditional
 1. skulle stanna
 2. skulle stanna
 3. skulle stanna
 4. skulle stanna
 5. skulle stanna
 6. skulle stanna
perfekt particip
 1. har stannat
 2. har stannat
 3. har stannat
 4. har stannat
 5. har stannat
 6. har stannat
imperfekt particip
 1. hade stannat
 2. hade stannat
 3. hade stannat
 4. hade stannat
 5. hade stannat
 6. hade stannat
blandad
 1. stanna!
 2. stanna!
 3. stannad
 4. stannande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

stanna [-en] Nomen

 1. stanna
  het stoppen; aborteren; stilhouden

Übersetzung Matrix für stanna:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aborteren stanna aborterande
ophouden stoppande
stilhouden stanna
stoppen stanna tillstoppande
tot stilstand komen komma till stillastånd
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
doen stoppen hindra; stanna; stoppa
halt houden hejda; hämma; stanna; stoppa avstanna; bli stående
ophouden hejda; hämma; stanna; stoppa avhålla; ; dö ut; föra till ett slut; fördröja; ge upp; hålla fram; hålla upp; lägga av; sluta; sluta upp; stoppa; uppehålla; upphöra; överge
remmen hejda; hämma; stanna; stoppa bromsa in; bromsa ned; sakta ner; ta det lugnt
stilhouden stå stilla
stilstaan komma till stillestånd; stanna; stå stilla stå stilla
stoppen ajournera; avstanna; bli stående; bringa till stillastående; bromsa in; flytta fram; fylla; föra till ett slut; ge upp; laga; lägga av; plombera; plugga igen; sakta ner; skjuta upp; sluta; stoppa; stoppa igen; stå stilla; tamponera; upphöra; överge
stopzetten hejda; hämma; stanna; stoppa
tegengehouden worden stanna; stoppa
tegenhouden hejda; hämma; stanna; stoppa
tot staan brengen hejda; hämma; stanna; stoppa
tot stilstand komen komma till stillestånd; stanna; stå stilla

Synonyms for "stanna":


Wiktionary Übersetzungen für stanna:


Cross Translation:
FromToVia
stanna parkeren park — bring to a halt
stanna blijven; verblijven stay — To remain in a particular place
stanna blijven; verblijven stay — To continue to have a particular quality
stanna stoppen; stilstaan; halthouden stop — cease moving
stanna aanhouden; stoppen stop — cause (something) to cease moving
stanna blijven; overblijven; resten; resteren; toeven; verblijven restercontinuer d’être à un endroit ou dans un état.

Verwandte Übersetzungen für stanna