Schwedisch

Detailübersetzungen für karaktärsdrag (Schwedisch) ins Französisch

karaktärsdrag:

karaktärsdrag [-ett] Nomen

  1. karaktärsdrag (igenkänningstecken)
    la caractéristique; le trait; le caractère
  2. karaktärsdrag
    la caractéristique; le signe distinctif; le trait; la qualité; le caractère; le trait distinctif; le trait caractériel; la nature; la personnalité; le tempérament; le trait de caractère; la marque distinctive
  3. karaktärsdrag
    le trait de caractère; la qualité

Übersetzung Matrix für karaktärsdrag:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
caractère igenkänningstecken; karaktärsdrag benägenhet; beskaffenhet; böjelse; drivkraft; energi; fart; humör; håg; inställning; karaktisera; karaktär; lynne; läggning; natur; personlighet; sinne; sinnelag; sinnesstämning; själ; tecken; temperament; typsnitt
caractéristique igenkänningstecken; karaktärsdrag karaktisera; karaktärestik; särdrag
marque distinctive karaktärsdrag dekoration; dekorering; emblem; karaktärestik; orden; särdrag
nature karaktärsdrag benägenhet; beskaffenhet; böjelse; humör; håg; inställning; karaktär; lynne; läggning; natur; sinne; sinnelag; sinnesstämning; själ; slag; sort; temperament
personnalité karaktärsdrag VIP; karaktär; personlighet
qualité karaktärsdrag beskaffenhet; duglighet; egenskap; funktion; förmåga; höghet; kaliber; karaktisera; karaktärestik; kvalitet; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; särdrag; värdighet; ädelhet
signe distinctif karaktärsdrag beskriva någon; bilplåt; igenkänningstecken; nummerplåt
tempérament karaktärsdrag benägenhet; böjelse; disposition; fallenhet; flinkhet; humör; håg; inställning; karaktär; käckhet; lynne; läggning; natur; personlighet; sinne; sinnelag; sinnesstämning; temperament
trait igenkänningstecken; karaktärsdrag ansiktsparti; drag; fatöl; första steget; grunddrag; håna; karaktisera; karaktärestik; linje; penndrag; penseldrag; puff; rand; rivsår; ryck; rynka; skrapmärke; streck; särdrag; tappning
trait caractériel karaktärsdrag
trait de caractère karaktärsdrag karaktärestik; karaktärsegenskaper; särdrag
trait distinctif karaktärsdrag bilplåt; karaktisera; karaktärestik; karaktärsegenskaper; nummerplåt; särdrag
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
caractéristique anslående; betecknande; betecknandet; bisarrt; charactiristiskt; exentrisk; exentriskt; frapperande; imponerande; karakteriserande; kuriös; kuriöst; kännetecknande; kännetecknandet; markant; slående; typiskt; udda; urskiljande
nature jungfruelig; jungfrueligt; orörd; orört; oskuldsfullt; ren; rent

Synonyms for "karaktärsdrag":