Übersicht
Schwedisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. flyktingläger:


Schwedisch

Detailübersetzungen für flyktingläger (Schwedisch) ins Französisch

flyktingläger:

flyktingläger [-ett] Nomen

  1. flyktingläger
    le camp de réfugiés; l'asile; le lieu de refuge

Übersetzung Matrix für flyktingläger:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
asile flyktingläger asyl; bostad; fristad; gren; gömställe; inkvartering; klyka; krycka; logi; reträtt; skrev; skydd; skyddat ställe; storstag; stävband; stöttepelare; tak över huvudet; tillflykt; tillflyktsort
camp de réfugiés flyktingläger
lieu de refuge flyktingläger gren; klyka; krycka; skrev; storstag; stävband; stöttepelare; tillflykt