Schwedisch

Detailübersetzungen für stjäla (Schwedisch) ins Englisch

stjäla:

stjäla Verb (stjäler, stal, stulit)

 1. stjäla
  to expropriate; to snitch; to steal; to rob; to purloin; to take; to take away; to swipe; to pinch; to snatch; to make off with; to filch; to pilfer; cadge; to collar; to nick; to go thieving
  • expropriate Verb (expropriates, expropriated, expropriating)
  • snitch Verb (snitches, snitched, snitching)
  • steal Verb (steals, stole, stealing)
  • rob Verb (robs, robbed, robbing)
  • purloin Verb (purloins, purloined, purloining)
  • take Verb (takes, took, taking)
  • take away Verb (takes away, took away, taking away)
  • swipe Verb (swipes, swiped, swiping)
  • pinch Verb (pinches, pinched, pincing)
  • snatch Verb (snatchs, snatched, snatching)
  • make off with Verb (makes off with, made off with, making off with)
  • filch Verb (filches, filched, filching)
  • pilfer Verb (pilfers, pilfered, pilfering)
  • cadge Verb
  • collar Verb (collars, collared, collaring)
  • nick Verb (nicks, nicked, nicking)
  • go thieving Verb (goes thieving, went thieving, going thieving)
 2. stjäla
  to steal
  • steal Verb (steals, stole, stealing)
 3. stjäla
  to rob
  • rob Verb (robs, robbed, robbing)
 4. stjäla (nypa; knycka)
  to steal; to snitch; to nick; to pinch; to pilfer; to swipe
  • steal Verb (steals, stole, stealing)
  • snitch Verb (snitches, snitched, snitching)
  • nick Verb (nicks, nicked, nicking)
  • pinch Verb (pinches, pinched, pincing)
  • pilfer Verb (pilfers, pilfered, pilfering)
  • swipe Verb (swipes, swiped, swiping)
 5. stjäla (sno; snatta; knycka)
  to steal; to snitch; to pinch; to nick
  • steal Verb (steals, stole, stealing)
  • snitch Verb (snitches, snitched, snitching)
  • pinch Verb (pinches, pinched, pincing)
  • nick Verb (nicks, nicked, nicking)
 6. stjäla (beröva)
  to steal; to deprive
  • steal Verb (steals, stole, stealing)
  • deprive Verb (deprives, deprived, depriving)
 7. stjäla (knycka; sno; rycka)
  to steal; to snatch away; to make off with; to pilfer; to snatch off
  • steal Verb (steals, stole, stealing)
  • snatch away Verb (snatchs away, snatched away, snatching away)
  • make off with Verb (makes off with, made off with, making off with)
  • pilfer Verb (pilfers, pilfered, pilfering)
  • snatch off Verb (snatchs off, snatched off, snatching off)

Konjugationen für stjäla:

presens
 1. stjäler
 2. stjäler
 3. stjäler
 4. stjäler
 5. stjäler
 6. stjäler
imperfekt
 1. stal
 2. stal
 3. stal
 4. stal
 5. stal
 6. stal
framtid 1
 1. kommer att stjäla
 2. kommer att stjäla
 3. kommer att stjäla
 4. kommer att stjäla
 5. kommer att stjäla
 6. kommer att stjäla
framtid 2
 1. skall stjäla
 2. skall stjäla
 3. skall stjäla
 4. skall stjäla
 5. skall stjäla
 6. skall stjäla
conditional
 1. skulle stjäla
 2. skulle stjäla
 3. skulle stjäla
 4. skulle stjäla
 5. skulle stjäla
 6. skulle stjäla
perfekt particip
 1. har stulit
 2. har stulit
 3. har stulit
 4. har stulit
 5. har stulit
 6. har stulit
imperfekt particip
 1. hade stulit
 2. hade stulit
 3. hade stulit
 4. hade stulit
 5. hade stulit
 6. hade stulit
blandad
 1. stjäl!
 2. stjäl!
 3. stulen
 4. stjälande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für stjäla:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
collar halsband; halskrage; hundhalsband; koppel; krage; utrustning
nick hack; inskärning; repa; skåra
pinch nyp; nypa; nypgest
snitch kran; snok
steal nypa
swipe klippa till; piskrapp; snärt
take avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cadge stjäla gå och tigga; leva på andras pengar; rafsa åt sig; rycka till sig; satsa; smickra; snylta; tigga
collar stjäla
deprive beröva; stjäla beröva; frånta; ta av
expropriate stjäla förneka; inte kännas vid; ta avstånd ifrån
filch stjäla
go thieving stjäla avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka
make off with knycka; rycka; sno; stjäla
nick knycka; nypa; snatta; sno; stjäla hacka; skåra
pilfer knycka; nypa; rycka; sno; stjäla gå och tigga; knycka bort; rafsa åt sig; rycka till sig; smickra; ta ifrån
pinch knycka; nypa; snatta; sno; stjäla gå och tigga; klämma; klämma fast; krama; nypa; pressa; rafsa åt sig; rycka till sig; smickra
purloin stjäla
rob stjäla bryta sig in; göra inbrott; plundra; råna; överrumpla
snatch stjäla ertappa; fånga; gå och tigga; knycka bort; nappa till sig; plundra; rafsa åt sig; rycka; rycka bort; rycka till sig; råna; smickra; ta ifrån
snatch away knycka; rycka; sno; stjäla knycka bort; nappa till sig; rycka; rycka bort; ta ifrån
snatch off knycka; rycka; sno; stjäla
snitch knycka; nypa; snatta; sno; stjäla
steal beröva; knycka; nypa; rycka; snatta; sno; stjäla glida; halka
swipe knycka; nypa; stjäla dragning
take stjäla acceptera; acceptera en gåva; använda; använda sig av; bruka; bära; få ihop; nyttja; samla; samla in; servera sig själv; ta; ta emot; ta emot en gåva; ta medicin; tillgodogöra sig; uthärda
take away stjäla avta; bära bort; få ihop; föra bort; förfalla; gå ner; minska; samla; samla in; sjunka; ta bort
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cadge bomma
collar haffa
deprive fråntaga
expropriate expropriera
nick haffa; hak; tjuva
pinch knipa; norpa; nyp; nypning; tulla
rob bestjäla; roffa
snatch snappa
snitch skvallra
swipe norpa; råsop
take frambära; inta; taga; vidtaga
take away bortta; förta
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
filch avhändig; avhändigt

Synonyms for "stjäla":


Wiktionary Übersetzungen für stjäla:

stjäla
verb
 1. to steal
 2. to illegally take possession of

Cross Translation:
FromToVia
stjäla rob fladernösterreichisch, (umgangssprachlich) stehlen, berauben
stjäla steal fringsen — etwas aus der Not heraus stehlen
stjäla steal stehlenetwas stehlen: etwas aus dem Besitz eines anderen ohne dessen Einverständnis wegnehmen; einen Diebstahl begehen
stjäla rob; abstract dérober — Enlever, voler en cachette. (Sens général).
stjäla misappropriate; divert; embezzle détourner — Soustraire frauduleusement
stjäla steal; rob; abstract; nick; purloin volers’approprier le bien d’autrui. prendre quelque chose à quelqu’un sans son accord, dérober.

Verwandte Übersetzungen für stjäla