Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. stämpla:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für stämpla (Schwedisch) ins Englisch

stämpla:

stämpla Verb (stämplar, stämplade, stämplat)

 1. stämpla
  to seal; to stamp; to die
  • seal Verb (seals, sealed, sealing)
  • stamp Verb (stamps, stamped, stamping)
  • die Verb (dies, died, dying)
 2. stämpla
  to stamp
  • stamp Verb (stamps, stamped, stamping)
 3. stämpla
  to stick on
  • stick on Verb (sticks on, stuck on, sticking on)
 4. stämpla (intrigera)
  connive; to scheme
 5. stämpla (peka ut; fördöma; brännmärka)
  to denounce
  • denounce Verb (denounces, denounced, denouncing)
 6. stämpla (peka ut; fördöma; brännmärka)
  to denounce; to decry; to castigate
  • denounce Verb (denounces, denounced, denouncing)
  • decry Verb (decries, decried, decrying)
  • castigate Verb (castigates, castigated, castigating)
 7. stämpla (lämna markering på)
 8. stämpla (leva på arbetslöshetsersättning)
  to live on unemployment pay
 9. stämpla (sätta märken på; markera; anteckna; prissätta)
  to mark
  • mark Verb (marks, marked, marking)

Konjugationen für stämpla:

presens
 1. stämplar
 2. stämplar
 3. stämplar
 4. stämplar
 5. stämplar
 6. stämplar
imperfekt
 1. stämplade
 2. stämplade
 3. stämplade
 4. stämplade
 5. stämplade
 6. stämplade
framtid 1
 1. kommer att stämpla
 2. kommer att stämpla
 3. kommer att stämpla
 4. kommer att stämpla
 5. kommer att stämpla
 6. kommer att stämpla
framtid 2
 1. skall stämpla
 2. skall stämpla
 3. skall stämpla
 4. skall stämpla
 5. skall stämpla
 6. skall stämpla
conditional
 1. skulle stämpla
 2. skulle stämpla
 3. skulle stämpla
 4. skulle stämpla
 5. skulle stämpla
 6. skulle stämpla
perfekt particip
 1. har stämplat
 2. har stämplat
 3. har stämplat
 4. har stämplat
 5. har stämplat
 6. har stämplat
imperfekt particip
 1. hade stämplat
 2. hade stämplat
 3. hade stämplat
 4. hade stämplat
 5. hade stämplat
 6. hade stämplat
blandad
 1. stämpla!
 2. stämpla!
 3. stämplad
 4. stämplande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für stämpla:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
die ; form; gjutform; matrix
mark beskriva någon; betug; betyg; betygsgrad; grad; gradbeteckning; identifikationstecken; igenkänningstecken; markering; mål; måltavla; poäng; signalement; tjänstetecken; ärr
scheme anfallsmål; avsikt; färgschema; listig el. hemlig plan; mål; målsättning; plan; planering; schema; syfte; system; översikt
seal försegling; garanti; kontrollstämpel; normalmått; sigillstamp; stämpel; säkerhetsbevis; säl
stamp frimärke; garanti; gulsmedsstämpel; kontrollstämpel; kännemärke; kännetecken; sigillstamp; stämpel; säkerhetsbevis
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
castigate brännmärka; fördöma; peka ut; stämpla bestraffa; förehålla; förmana; klandra; klå upp; kritisera; spöa; straffa; tillrättavisa
connive intrigera; stämpla
decry brännmärka; fördöma; peka ut; stämpla förehålla; förmana; klandra; kritisera; tillrättavisa
denounce brännmärka; fördöma; peka ut; stämpla anklaga; avslå; avsäga; berätta sagor; beskylla; fördöma; förehålla; förkasta; förmana; förneka; försmå; förvägra; klandra; tillrättavisa; uppsäga; åtala
die stämpla avlida; bli defekt; bli dödad; bli dödad under krig; bli trasig; ; gå bort; gå hädan; gå sönder; omkomma; svälta; ta ner skylten
leave one's mark on lämna markering på; stämpla
live on unemployment pay leva på arbetslöshetsersättning; stämpla
mark anteckna; markera; prissätta; stämpla; sätta märken på beskriva; beteckna; bocka av; brännmärka; definiera; karakterisera; känneteckna; markera; markera med ett kors; pricka av; utmärka
put one's stamp on lämna markering på; stämpla
scheme intrigera; stämpla
seal stämpla bekräfta; besegla; försegla; isolera; plombera; plugga igen; ratificera; stoppa igen; tamponera; täta
stamp stämpla frankera; försegla
stick on stämpla
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
denounce beivra
die tärning
mark bomärke; ritsa; signera; vedermäle; yttring
scheme dessäng
seal förslutning
stamp frimärka; prägel

Synonyms for "stämpla":


Wiktionary Übersetzungen für stämpla:

stämpla
verb
 1. mark as used
 2. mark by pressing quickly and heavily
 3. give an official marking to

Cross Translation:
FromToVia
stämpla denote; mark; motion; check; score marquer — Distinguer une chose d’une autre au moyen d’une marque. (Sens général).

Verwandte Übersetzungen für stämpla