Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. sänka:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für sänka (Schwedisch) ins Englisch

sänka:

sänka Verb (sänker, sänkte, sänkt)

 1. sänka (reducera; minska)
  to lower; to reduce; to mark down
  • lower Verb (lowers, lowered, lowering)
  • reduce Verb (reduces, reduced, reducing)
  • mark down Verb (marks down, marked down, marking down)
 2. sänka (böja ner; böja ned)
  to bend down
  • bend down Verb (bends down, bended down, bending down)
 3. sänka (minska; sjunka; gå utför)
  to decrease; to shrink; to go down; to sink
  • decrease Verb (decreases, decreased, decreasing)
  • shrink Verb (shrinks, shrank, shrinking)
  • go down Verb (goes down, went down, going down)
  • sink Verb (sinks, sank, sinking)
 4. sänka (göra ner; förödmjuka; ta ner)
  to bring down
  • bring down Verb (brings down, brought dowm, bringing down)

Konjugationen für sänka:

presens
 1. sänker
 2. sänker
 3. sänker
 4. sänker
 5. sänker
 6. sänker
imperfekt
 1. sänkte
 2. sänkte
 3. sänkte
 4. sänkte
 5. sänkte
 6. sänkte
framtid 1
 1. kommer att sänka
 2. kommer att sänka
 3. kommer att sänka
 4. kommer att sänka
 5. kommer att sänka
 6. kommer att sänka
framtid 2
 1. skall sänka
 2. skall sänka
 3. skall sänka
 4. skall sänka
 5. skall sänka
 6. skall sänka
conditional
 1. skulle sänka
 2. skulle sänka
 3. skulle sänka
 4. skulle sänka
 5. skulle sänka
 6. skulle sänka
perfekt particip
 1. har sänkt
 2. har sänkt
 3. har sänkt
 4. har sänkt
 5. har sänkt
 6. har sänkt
imperfekt particip
 1. hade sänkt
 2. hade sänkt
 3. hade sänkt
 4. hade sänkt
 5. hade sänkt
 6. hade sänkt
blandad
 1. sänk!
 2. sänk!
 3. sänkt
 4. sänkande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für sänka:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
decrease avtagande; avtagning; förfall; kostnadsreduktion; lagerminskning; minska; minskande; minskning; nedgång; nedsättning; reduktion; utgiftsminskning
shrink psykiater
sink diskho; handfat; kanalmottagare; slask; tvättkar; tvättställ; vask
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bend down böja ned; böja ner; sänka
bring down förödmjuka; göra ner; sänka; ta ner bringa ned; devalvera; få ner; hämta ner; kullkasta; låta springa över klivan; nedlägga; skjuta ned; sticka ned; störta omkull; ta ned; ta ner
decrease gå utför; minska; sjunka; sänka avta; bli mindre; förfalla; gå ner; göra mindre; korta in; krympa; minska; sjunka; skrumpna
go down gå utför; minska; sjunka; sänka bli mindre; gå ned; gå ner; gå ner sig; gå tillbaka till; gå under; komma ner; krympa; nerstiga; sjunka; skrumpna; sänkas; åka ner; återgå
lower minska; reducera; sänka sätta lägre
mark down minska; reducera; sänka göra mindre; korta in
reduce minska; reducera; sänka begränsa; bli mindre; bringa tillbaka; dämpa; flytta; flytta bort; göra det mindre; göra mindre; hålla fängslad; inskränka; koka av; koncentrera; kondensera; korta in; krympa; minska; reducera; skrumpna
shrink gå utför; minska; sjunka; sänka avta; bli mindre; förfalla; gå ner; göra mindre; krympa; krympa tillbaka; minska; sjunka; skrinna; skrumpna
sink gå utför; minska; sjunka; sänka ge efter; gå nedförsbacke; gå under; kasta; kollapsa; låta sjunka; sjunka; slänga; svikta
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bring down nedbringa
decrease avtaga
go down dala
lower lägre; nedbringa; nedre; undre
reduce förminska; inknappning; knappa; nedbringa; rabattera
shrink hjärnskrynklare
sink dala; förlisa; försjunka; ho; slasktratt

Synonyms for "sänka":


Wiktionary Übersetzungen für sänka:

sänka
verb
 1. to cause a ball to go into a pocket of a billiard table
 2. to punch a nail into wood
 3. cause (ship, etc) to sink
 4. reduce amount
noun
 1. geology: hole formed in soluble rock

Verwandte Übersetzungen für sänka