Schwedisch

Detailübersetzungen für rent (Schwedisch) ins Englisch

rent:

rent Adjektiv

 1. rent (ren)
  clean
 2. rent (ren)
  expurgated; cut; edited
 3. rent (ren)
  pure; unadulterated
 4. rent (ren; jungfrueligt; jungfruelig; oskuldsfullt)
  pristine; virginal; pure
 5. rent (ren; städat; städad)
  tidied; cleaned; cleansed
 6. rent (respektabel; ärligt; artigt; )
  virtuous; decent; reputable; worthy; honest; fair; respectable; clean
 7. rent (pur; oförfalskad; oförfalskat; purt)
  pure; straight
 8. rent (kysk; obefläckad; obefläckat; kyskt)
  immaculate; impeccable; unspoiled; untainted; chaste; spotless
 9. rent (kysk; fläckfri; fläckfritt; obefläckat; kyskt)
  undefiled
 10. rent (orörd; oskuldsfullt; ren; orört)
  unspoiled; untouched; pure; untainted; virginal; maidenly
 11. rent (idel; pur; idelt)
  sheer; plain; downright; blatant
 12. rent (ren; oblandat; äkta; gediget)
  mere; pure

Übersetzung Matrix für rent:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cut avsnitt; beskärning; degradering; förringande; hack; hårstil; inskuren; inskärat sår; inskärning; kostnadsreduktion; prisnedsättning; prissänkning; rabatt; repa; skär; skärning; skärsår; skåra; stycke; sår; trädbeskärning; utgiftsminskning
fair försäljningsmässa; marknad; marknadsplats; nöjesfält
straight gata
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clean göra rent; lädra; rena; rengöra; rensa; rensa bort; tvätta bort; tvätta rent
cut bita; dela; hugga; karva; klippa; klippa kort; klippa ut; klyva; knipsa; skära; skära igenom; snitta någons hår; sticka; stinga; ta upp ett ämne; tälja
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blatant idel; idelt; pur; rent braskandet; bullersam; bullersamt; grannt; hög; högljudd; högljutt; högt; ljudligen; ljudligt; prålig; pråligt; skrikig; skrikigt; skränig; skränigt
chaste kysk; kyskt; obefläckad; obefläckat; rent dygdigt; klyftig; klyftigt; kysk; kyskt; ärbar; ärbart
cut ren; rent skuren
edited ren; rent
expurgated ren; rent
honest aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; rak; rakt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
immaculate kysk; kyskt; obefläckad; obefläckat; rent fläckfri; fläckfritt
impeccable kysk; kyskt; obefläckad; obefläckat; rent felfri; felfritt; korrekt; ofelbart; oklanderligt; syndfri; syndfritt
mere gediget; oblandat; ren; rent; äkta
plain slätt
pristine jungfruelig; jungfrueligt; oskuldsfullt; ren; rent
pure gediget; jungfruelig; jungfrueligt; oblandat; oförfalskad; oförfalskat; orörd; orört; oskuldsfullt; pur; purt; ren; rent; äkta dygdigt; hygienisk; hygieniskt; kysk; kyskt; oblandat; ren; ärbar; ärbart
reputable aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt rätt skick
respectable aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt aktningsvärt; ansenlig; ansenligt; anständig; anständigt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; eftertrycklig; eftertryckligt; enorm; enormt; hedervärd; hedervärt; respektabel; respektabelt; rätt skick; stort; tillbörligt; väsentligt; ärbar; ärbart
spotless kysk; kyskt; obefläckad; obefläckat; rent fläckfri; fläckfritt
unadulterated ren; rent genuin; oblandat; oförfalskat; ren; sann; verkligt
undefiled fläckfri; fläckfritt; kysk; kyskt; obefläckat; rent
unspoiled kysk; kyskt; obefläckad; obefläckat; orörd; orört; oskuldsfullt; ren; rent inte bortskämd; oförstörd; oförstört; orört
untainted kysk; kyskt; obefläckad; obefläckat; orörd; orört; oskuldsfullt; ren; rent felfri; felfritt; hel; helt; oförstörd; oförstört; oskadat
untouched orörd; orört; oskuldsfullt; ren; rent fräscht; inte bortskämd; kallsinnig; kallsinnigt; likgiltig; nytt; oanvänd; oanvänt; oberört; ointresserad; opåverkad; opåverkat; orörd; orört; oöppnad; oöppnat
virginal jungfruelig; jungfrueligt; orörd; orört; oskuldsfullt; ren; rent
virtuous aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt
worthy aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt trevlig; trevligt; värdigt
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chaste dygdesam
clean feja; skvatt
cleaned renad; renat
cut hak; klipp; nedskärning; rista; snitta; utsnitt
decent salongsfähig; salongsfähigt; sedesam
downright lutter; renodlad; stört
fair dejlig; dejligt; fager; fagert; honnett; huld; renhårig; renhårigt
honest honnett; redlig; redligt; renhårig; renhårigt; rättrådig; rättrådigt; rättsinnig
maidenly jungfrulig; jungfruligt
plain knaper
pure lutter; stilren; stilrent
reputable reputerlig
respectable reputerlig
sheer gir; gira; lutter; pin
straight raksträcka; rätt
unadulterated oförvanskad
unspoiled ofördärvad; ofördärvat
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clean aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt hygienisk; hygieniskt; ordentligt; prydlig; prydligt; ren; rent ut; städat; utan krus
cleaned ren; rent; städad; städat
cleansed ren; rent; städad; städat
decent aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt anständig; anständigt; bekomma; respektabel; respektabelt; tillbörligt; trevlig; trevligt; värdigt; ärbar; ärbart
downright idel; idelt; pur; rent bara; oförfalskad; precis; på pricken
fair aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt frankt; ganska; ganskt; godtagbar; godtagbart; guldartat; jämförelsevist; komparativt; ljushårig; ljushårigt; rak; rakt; relativ; relativt; rimlig; rimligt; rättvis; rättvist; skäligt; sporstligt; tillräcklig; tillräckligt; tolerabelt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; öppen; öppet
maidenly orörd; orört; oskuldsfullt; ren; rent
plain idel; idelt; pur; rent alldaglig; alldagligt; blekt; enfärgad; enfärgat; enkel; enkelt; enkeltfärgat; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; ful; fult; färglöst; grått; klar; klart; oförblommerat; okonstlad; okonstlat; ordinärt; oskönt; osminkad; osminkat; otrevlig; otrevligt; otäck; otäckt; rak; rakt; rakt på sak; rättfram; trivial; trivialt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; urtvättad; urtvättat; vanlig; vanligt; vidrigt; vit; vitt; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
sheer idel; idelt; pur; rent
straight oförfalskad; oförfalskat; pur; purt; rent bara; direkt; frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; genuin; klar; klart; oförfalskad; omedelbar; omedelbart; precis; på pricken; rak; rakt; rakt på sak; rättfram; rättframt; snörrät; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
tidied ren; rent; städad; städat

Synonyms for "rent":


Verwandte Übersetzungen für rent