Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. omlopp:


Schwedisch

Detailübersetzungen für omlopp (Schwedisch) ins Englisch

omlopp:

omlopp [-ett] Nomen

 1. omlopp
  the circuit; the racing track
 2. omlopp (omloppsbana)
  the orbit; the revolution
 3. omlopp (kretsgång; omkrets; varv; )
  the circuit; the connection; the linking; the gear change
 4. omlopp (ständig förändring; förändring)
  the flux
  • flux [the ~] Nomen

Übersetzung Matrix für omlopp:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
circuit krets; kretsgång; omkrets; omlopp; rond; rutt; varv strömkrets
connection krets; kretsgång; omkrets; omlopp; rond; rutt; varv alliance; anknytning; anslutning; anslutningsdel; band; bindning; förbindelse; förening; förhållande; ihop kopplad; kontakt; koppling; liaison; länk; nära samband; relation; samband; sammanfogning; sammanhang; sammanhörighet; sammankoppling; sammanlänkande; sammanlänkning; sammansvärjning; telefonanslutning
flux förändring; omlopp; ständig förändring flytmedel
gear change krets; kretsgång; omkrets; omlopp; rond; rutt; varv
linking krets; kretsgång; omkrets; omlopp; rond; rutt; varv bindning; förbinda; förbindelse; förening; förhållande; ihop kopplad; kontakt; kopplande; liaison; länkning; nära samband; sammankoppling; sammanlänkande; sammanlänkning
orbit omlopp; omloppsbana kopplingsnummer; omloppsbana; revolution; ögonhåla
racing track omlopp
revolution omlopp; omloppsbana maktövertagande; omostörtning; omstörtning; omvälvning; politisk revolution; revolution
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
linking länkning
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
connection anförvant; befattning; förbindning
revolution statsvälvning
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
linking anslutning till

Verwandte Übersetzungen für omlopp