Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. närvara:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für närvara (Schwedisch) ins Englisch

närvara:

närvara Verb (närvar, närvarit)

 1. närvara (observera; bevittna; övervara)
  to perceive; to attend; to observe; to witness
  • perceive Verb (perceives, perceived, perceiving)
  • attend Verb (attends, attended, attending)
  • observe Verb (observes, observed, observing)
  • witness Verb (witnesss, witnessed, witnessing)
 2. närvara (vara närvarande)
  to be present

Konjugationen für närvara:

presens
 1. närvar
 2. närvar
 3. närvar
 4. närvar
 5. närvar
 6. närvar
imperfekt
 1. närvar
 2. närvar
 3. närvar
 4. närvar
 5. närvar
 6. närvar
framtid 1
 1. kommer att närvara
 2. kommer att närvara
 3. kommer att närvara
 4. kommer att närvara
 5. kommer att närvara
 6. kommer att närvara
framtid 2
 1. skall närvara
 2. skall närvara
 3. skall närvara
 4. skall närvara
 5. skall närvara
 6. skall närvara
conditional
 1. skulle närvara
 2. skulle närvara
 3. skulle närvara
 4. skulle närvara
 5. skulle närvara
 6. skulle närvara
perfekt particip
 1. har närvarit
 2. har närvarit
 3. har närvarit
 4. har närvarit
 5. har närvarit
 6. har närvarit
imperfekt particip
 1. hade närvarit
 2. hade närvarit
 3. hade närvarit
 4. hade närvarit
 5. hade närvarit
 6. hade närvarit
blandad
 1. närvar!
 2. närvar!
 3. närvarande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für närvara:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
observe observation
witness kronvittne; vittne; åskådare
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
attend bevittna; närvara; observera; övervara assistera; bevista; ge bistånd; hjälpa; höra på; komma fram; lystna noggrannt; lystna uppmerksamt; stödja; synas; åtfölja
be present närvara; vara närvarande vara där; vara närvarande
observe bevittna; närvara; observera; övervara ana; betrakta; bevaka; förstå; hålla ett öga på; iaktta; kolla; komma fram; känna; lägga märke till; märka; observera; se; synas; titta på; uppfatta; uppmärksamma; åse; åskåda
perceive bevittna; närvara; observera; övervara ana; bli medveten om; förstå; hitta; hålla isär; känna; märka; notera; se; skåda; uppfatta; uppmärksamma
witness bevittna; närvara; observera; övervara bevista; bevittna; intyga; komma fram; synas; uppleva; vara med om; vara vittne till; åtfölja
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
observe anmärka; beakta; efterleva; varsebli; varsna
perceive varse

Wiktionary Übersetzungen für närvara:

närvara
verb
 1. to be present at

Verwandte Übersetzungen für närvara