Schwedisch

Detailübersetzungen für lager (Schwedisch) ins Englisch

lager:

lager [-ett] Nomen

 1. lager (beläggning; skikt)
  the layer; the coating
 2. lager
  the depository; the custody; the preservation; the keeping
 3. lager
  the stock
 4. lager
  the layer
  – The protocol or protocols operating at a particular level within a protocol suite, such as IP within the TCP/IP suite. 1
 5. lager
  the inventory
  – Items that an owning organization uses in its product delivery activities. The value of an item is calculated by using an inventory valuation method and is recorded in inventory accounts. 1
 6. lager
  the stock
  – An accumulation of items that are owned and controlled by organizations. 1
 7. lager (depå; magasin)
  the warehouse; the storehouse; the store; the shed
  the depot
  – a depository for goods 2
 8. lager (lagerlokal; upplag; magasin)
  the depository; the store; the warehouse
  the depot
  – a depository for goods 2
 9. lager (varulager)
  the warehouse; the freight depot; the goods shed
 10. lager (förråd; tillgång; anslag)
  the supply; the supplies
 11. lager (magasin)
  the warehouses
 12. lager (stockar; gevärlådor)
  the stocks
 13. lager (varubestånd; varulager)
  the goods in stock; the stock; the stock in hand

lager

 1. lager (förrad; cacheminne; gömma)

Übersetzung Matrix für lager:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cache cache
coating beläggning; lager; skikt
custody lager frihetsberövande; fångenskap; fångslad; förmynderskap; inspärrning; uppsikt; vård; vårdnad
depository lager; lagerlokal; magasin; upplag förvaringsutrymme; lagerutrymme
depot depå; lager; lagerlokal; magasin; upplag järnvägsstation; skafferi; station; vapenförråd; vapenmagasin; visthusbod
freight depot lager; varulager
goods in stock lager; varubestånd; varulager
goods shed lager; varulager
inventory lager inventarium; lösegendomsförteckning
keeping lager
layer beläggning; lager; skikt nivå
preservation lager bevarande; underhåll; upprätthållande
shed depå; lager; magasin bod; bygg hytt; håla; krubba; kula; kåk; lada; lya; ruckel; skjul; tillhåll
stock lager; varubestånd; varulager förråd; husdjur; låda; tillväxtpapper
stock in hand lager; varubestånd; varulager
stocks gevärlådor; lager; stockar aktier; säkerheter; värdepapper
store depå; lager; lagerlokal; magasin; upplag förvaringsrum; lagerrum; skafferi; vapenförråd; vapenmagasin; visthusbod
storehouse depå; lager; magasin lagerbyggnad
supplies anslag; förråd; lager; tillgång avlämnande; leverans; utlämnande; överlämnande
supply anslag; förråd; lager; tillgång avlämnande; framkörning; försörjning; leverans; mått; sändning; utdelning; utkörning; utlämnande; överlämnande
warehouse depå; lager; lagerlokal; magasin; upplag; varulager lagerbyggnad; lagerställe; skafferi; vapenförråd; vapenmagasin; visthusbod
warehouses lager; magasin
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cache cachelagra
shed ge ifrån sig; gjuta; spilla; utgjuta
stock bevara; gå och handla; lagra; åka och handla
store arkivera; bevara; förvara; hamstra; lagra; lägga undan; lägga upp; lägga åt sidan; låsa in; ordna; samla på lager; spara
supply anskaffa; avsända; förse; förse med; ge; införskaffa; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; sända; tillföra; tillhandahålla; tillhandhålla; överlämna
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cache cacheminne; förrad; gömma; lager
coating bestrykning
custody förvar; häkte
keeping bedrivande; förvar
layer avläggare
preservation konservering; vidmakthållande
stock lagerföra; påbrå
stocks stapelbädd
store magasinera; shop
storehouse förrådshus; förrådsställe
supply furnera; leverera; tillhandahållande
warehouse förrådshus; förrådsställe; packhus

Synonyms for "lager":


Wiktionary Übersetzungen für lager:

lager
noun
 1. deposit
 2. item of clothing worn under or over another
 3. single thickness of some material covering a surface
 4. evergreen shrub, of the genus Laurus
 5. type of beer
 6. stock of an item on hand at a particular location or business
 7. covering of material, such as paint
 8. layer of anything
 9. mechanical device
 10. herb
 11. a location for storage, often for safety or preservation
 12. store of goods for sale
 13. supply of anything ready for use
 14. supply for future use
 15. place
 16. place where items may be kept
 17. supply held in storage
 18. layer or rank

Cross Translation:
FromToVia
lager laurel laurier — kruid|nld species|Laurus nobilis, een vooral in de keuken gebruikt kruid
lager layer LageSchicht
lager deposit Lagernur Plural 1: Erz- oder Gesteinsschicht
lager campsite Lagernur Plural 1: Provisorische Unterkunft, insbesondere militärisch
lager warehouse Lager — Raum oder Gebäude zur geordneten Unterbringung von Waren
lager bearing Lagernur Plural 1: Maschinenelement, das ein schwingendes oder sich drehendes Element aufnimmt
lager sweat laurel; bay leaf LorbeerBotanik: immergrüner Baum aus der Gattung der Lorbeeren (Laurus)
lager laurel; kudos laurier — phyton|nocat=1 Laurus nobilis, arbre sempervirent de la famille des Lauraceae. Il porte une petite graine noire et amère.

Verwandte Übersetzungen für lager