Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. iaktagen:


Schwedisch

Detailübersetzungen für iaktagen (Schwedisch) ins Englisch

iaktagen:

iaktagen Adjektiv

  1. iaktagen (vaken; vaket; försiktigt)
    cautious; attentive; vigilant; alert; watchful

Übersetzung Matrix für iaktagen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
alert avisering
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
alert avisera
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
alert försiktigt; iaktagen; vaken; vaket kvickt; medveten; medvetet; snabb; snabbt; vaken; vaket
attentive försiktigt; iaktagen; vaken; vaket beredvilligt; hjälpsam; hjälpsamt; intresserat; munter; muntert; observant; tjänstvillig; tjänstvilligt; uppmärksam; uppmärksamt
cautious försiktigt; iaktagen; vaken; vaket betänksamt; försiktig; försiktigt; omtänksamt; skonsam; skonsamt; varsam; varsamt
vigilant försiktigt; iaktagen; vaken; vaket
watchful försiktigt; iaktagen; vaken; vaket
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
alert påpasslig
attentive andaktsbjudande; uppvaktande
watchful påpasslig; vaksam; vaksamt