Schwedisch

Detailübersetzungen für beskriva (Schwedisch) ins Englisch

beskriva:

beskriva Verb (beskriver, beskrev, beskrivit)

 1. beskriva (berätta; återberätta; skildra; förklara; rapportera)
  to say; to expound; to describe; to depict; to define; to report; to tell; recount; to cover; to explain
  • say Verb (says, said, saying)
  • expound Verb (expounds, expounded, expounding)
  • describe Verb (describes, described, describing)
  • depict Verb (depicts, depicted, depicting)
  • define Verb (defines, defined, defining)
  • report Verb (reports, reported, reporting)
  • tell Verb (tells, told, telling)
  • recount Verb
  • cover Verb (covers, covered, covering)
  • explain Verb (explains, explained, explaining)
 2. beskriva
  to describe; to reproduce
  • describe Verb (describes, described, describing)
  • reproduce Verb (reproduces, reproduced, reproducing)
 3. beskriva (teckna; skildra)
  to describe; to sketch; to outline
  • describe Verb (describes, described, describing)
  • sketch Verb (sketches, sketched, sketching)
  • outline Verb (outlines, outlined, outlining)
 4. beskriva (karakterisera; definiera; utmärka)
  to characterize; to characterise
  – describe or portray the character or the qualities or peculiarities of 1
  • characterize Verb, amerikanisch (characterizes, characterized, characterizing)
   • You can characterize his behavior as that of an egotist1
   • This poem can be characterized as a lament for a dead lover1
  • characterise Verb, britisch
  to define
  – determine the essential quality of 1
  • define Verb (defines, defined, defining)
  to depict; to describe
  – give a description of 1
  • depict Verb (depicts, depicted, depicting)
  • describe Verb (describes, described, describing)
  to mark
  • mark Verb (marks, marked, marking)

Konjugationen für beskriva:

presens
 1. beskriver
 2. beskriver
 3. beskriver
 4. beskriver
 5. beskriver
 6. beskriver
imperfekt
 1. beskrev
 2. beskrev
 3. beskrev
 4. beskrev
 5. beskrev
 6. beskrev
framtid 1
 1. kommer att beskriva
 2. kommer att beskriva
 3. kommer att beskriva
 4. kommer att beskriva
 5. kommer att beskriva
 6. kommer att beskriva
framtid 2
 1. skall beskriva
 2. skall beskriva
 3. skall beskriva
 4. skall beskriva
 5. skall beskriva
 6. skall beskriva
conditional
 1. skulle beskriva
 2. skulle beskriva
 3. skulle beskriva
 4. skulle beskriva
 5. skulle beskriva
 6. skulle beskriva
perfekt particip
 1. har beskrivit
 2. har beskrivit
 3. har beskrivit
 4. har beskrivit
 5. har beskrivit
 6. har beskrivit
imperfekt particip
 1. hade beskrivit
 2. hade beskrivit
 3. hade beskrivit
 4. hade beskrivit
 5. hade beskrivit
 6. hade beskrivit
blandad
 1. beskriv!
 2. beskriv!
 3. beskriven
 4. beskrivande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für beskriva:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cover betäckning; bokomslag; emballage; förpackning; hölje; inbindning; kuvert; lock; omslag; omslag av en platta; penfodral; skal; skydd; sängöverkast; täckande; täcke; täcke 6-tak; överkast; övertäckning
mark beskriva någon; betug; betyg; betygsgrad; grad; gradbeteckning; identifikationstecken; igenkänningstecken; markering; mål; måltavla; poäng; signalement; tjänstetecken; ärr
outline disposition; grunddrag; kontur; skiss; struktur; utkast; ytterlinje
recount omräkning
report anklagelse; anmärkning; anteckning; budskap; förteckning; kommentera; kungörelser; lista; meddelande; meddelanden; notering; nyhet; nyheter; protokoll; rapport; reportage; skrift; tecken; tidender; tidning; tidskrift; tillkännagivanden; uppsats; uppteckning; väcka åtal mot
say medbestämmande
sketch kladd; skildring; skiss; utkast; översikt
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
characterise beskriva; definiera; karakterisera; utmärka beteckna; karakterisera; känneteckna
characterize beskriva; definiera; karakterisera; utmärka beteckna; karakterisera; känneteckna
cover berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta bekläda; besegla; betäcka; bilda tak över; dölja; förse med tak; ; hölja; inkapsla; innesluta; isolera; kamouflera; klä; promenera; skydda; skyla; täcka; täcka över; välva; övertäcka
define berätta; beskriva; definiera; förklara; karakterisera; rapportera; skildra; utmärka; återberätta avgränsa; begränsa; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; markera; noggrant ange; precisera; sätta fingret på; utstaka
depict berätta; beskriva; definiera; förklara; karakterisera; rapportera; skildra; utmärka; återberätta avbilda; framställa; måla av; porträttera; skildra; teckna
describe berätta; beskriva; definiera; förklara; karakterisera; rapportera; skildra; teckna; utmärka; återberätta avbilda; framställa; skildra; teckna
explain berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta belysa; förklara; göra tydligt; illustrera; instruera; kasta ljus över; klargöra
expound berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta belysa; förkunna; illustrera; kasta ljus över; klargöra; proklamera
mark beskriva; definiera; karakterisera; utmärka anteckna; beteckna; bocka av; brännmärka; karakterisera; känneteckna; markera; markera med ett kors; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på
outline beskriva; skildra; teckna ange huvuddragen av; avgränsa; begränsa; beskriva i sina grunddrag; bestämma; definiera; fastlägga; markera; skissera; utstaka
recount berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta kolla; räkna om; testa; undersöka
report berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; berätta sagor; fördöma; informera; meddela; rapportera; reportera
reproduce beskriva fortplanta; fotokopiera; föröka sig
say berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta
sketch beskriva; skildra; teckna avbilda; måla av; porträttera
tell berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; ge vidare; göra känt; göra uppmärksam på; informera; konversera; pladdra; prata; rapportera; skvallra; sladdra; snacka; sufflera; säga; tala; tala om; tillkännage
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
characterise karaktärisera
characterize karaktärisera
cover beklä; bekosta; gardera; konvolut; omhölje; skynke; tillryggalägga; täckelse; ytterhölje; överkläda; överskyla; översålla
depict utmåla
explain klarlägga
mark bomärke; ritsa; signera; vedermäle; yttring
report föredragning; förljudande; förspörja; inberätta; inrapportera; referat
reproduce reproducera; återgiva
say förslagsvis; säg
sketch avteckna; croquis; kroki; sketch
tell berättas; förtälja

Synonyms for "beskriva":


Wiktionary Übersetzungen für beskriva:

beskriva
verb
 1. to explain in detail
 2. to give rise to a geometrical structure
 3. to represent in words
 4. to introduce

Cross Translation:
FromToVia
beskriva describe beschrijven — in woorden uitdrukken
beskriva bespeak; betoken; characterise; characterize; denote; depict; describe; distinguish; paint; plot; portray; represent zeichnen(transitiv); im übertragenen Sinne: schildern; (in literarischen Darbietungen und Texten) Figuren, Charaktere mittels Zeichen, Sprachstil, Gesten, in Haltung und Miene interagierend handeln lassen
beskriva describe décrirereprésenter, dépeindre dans son ensemble une personne, une chose, soit par écrit, soit de vive voix.
beskriva describe; act for; stand for; play; enact; perform; express; put; register représenterprésenter de nouveau.

Verwandte Übersetzungen für beskriva