Schwedisch

Detailübersetzungen für växla (Schwedisch) ins Deutsch

växla:

växla Verb (växlar, växlade, växlat)

 1. växla (utbyta; byta; utväxla)
  wechseln; umtauschen; umwechseln; vertauschen; verändern; umändern; verwechseln; einwechseln; umwandeln
  • wechseln Verb (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • umtauschen Verb (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • umwechseln Verb (wechsele um, wechselst um, wechselt um, wechselte um, wechseltet um, umgewechselt)
  • vertauschen Verb (vertausche, vertauschst, vertauscht, vertauschte, vertauschtet, vertauscht)
  • verändern Verb (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • umändern Verb
  • verwechseln Verb (verwechsele, verwechselst, verwechselt, verwechselte, verwechseltet, verwechselt)
  • einwechseln Verb (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • umwandeln Verb (wandele um, wandelst um, wandelt um, wandelte um, wandeltet um, umgewandelt)
 2. växla (flytta; byta)
  umtauschen; tauschen; einwechseln; eintauschen
  • umtauschen Verb (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • tauschen Verb (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • einwechseln Verb (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • eintauschen Verb (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
 3. växla (byta)
  austauschen; auswechseln; wechseln; tauschen; umtauschen; einlösen; einwechseln; abwechseln; vertauschen; konvertieren; eintauschen
  • austauschen Verb (tausche aus, tauscht aus, tauschte aus, tauschtet aus, ausgetauscht)
  • auswechseln Verb (wechsele aus, wechselst aus, wechselt aus, wechselte aus, wechseltet aus, ausgewechselt)
  • wechseln Verb (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • tauschen Verb (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • umtauschen Verb (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • einlösen Verb (löse ein, löst ein, löste ein, löstet ein, eingelöst)
  • einwechseln Verb (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • abwechseln Verb (wechsele ab, wechselst ab, wechselt ab, wechselte ab, wechseltet ab, abgewechselt)
  • vertauschen Verb (vertausche, vertauschst, vertauscht, vertauschte, vertauschtet, vertauscht)
  • konvertieren Verb (konvertiere, konvertierst, konvertiert, konvertierte, konvertiertet, konvertiert)
  • eintauschen Verb (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
 4. växla (byta)
  wechseln
  • wechseln Verb (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
 5. växla
  einwechseln; eintauschen
  • einwechseln Verb (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • eintauschen Verb (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
 6. växla (byta; ändra)
  schalten; einen anderen Gang einlegen
 7. växla (ersätta)
  ersetzt; ersetzen; erneuern; auswechseln; vertreten; stellvertreten; tilgen; abtragen; innovieren; einfallen; einspringen; erneutaufstellen; erneutunterbringen
  • ersetzt Verb
  • ersetzen Verb
  • erneuern Verb (erneuere, erneuerst, erneuert, erneuerte, erneuertet, erneuert)
  • auswechseln Verb (wechsele aus, wechselst aus, wechselt aus, wechselte aus, wechseltet aus, ausgewechselt)
  • vertreten Verb (vertrete, vertrittst, vertritt, vertrat, vertratet, vertreten)
  • tilgen Verb (tilge, tilgst, tilgt, tilgte, tilgtet, getilgt)
  • abtragen Verb (trage ab, trägst ab, trägt ab, trug ab, trugt ab, abgetragen)
  • innovieren Verb (innoviere, innovierst, innoviert, innovierte, innoviertet, innoviert)
  • einfallen Verb
  • einspringen Verb (springe ein, springst ein, springt ein, sprang ein, sprangt ein, eingesprungen)

Konjugationen für växla:

presens
 1. växlar
 2. växlar
 3. växlar
 4. växlar
 5. växlar
 6. växlar
imperfekt
 1. växlade
 2. växlade
 3. växlade
 4. växlade
 5. växlade
 6. växlade
framtid 1
 1. kommer att växla
 2. kommer att växla
 3. kommer att växla
 4. kommer att växla
 5. kommer att växla
 6. kommer att växla
framtid 2
 1. skall växla
 2. skall växla
 3. skall växla
 4. skall växla
 5. skall växla
 6. skall växla
conditional
 1. skulle växla
 2. skulle växla
 3. skulle växla
 4. skulle växla
 5. skulle växla
 6. skulle växla
perfekt particip
 1. har växlat
 2. har växlat
 3. har växlat
 4. har växlat
 5. har växlat
 6. har växlat
imperfekt particip
 1. hade växlat
 2. hade växlat
 3. hade växlat
 4. hade växlat
 5. hade växlat
 6. hade växlat
blandad
 1. växla!
 2. växla!
 3. växlad
 4. växlande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

växla [-ett] Nomen

 1. växla (byta)
  Tauschen

Übersetzung Matrix für växla:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Tauschen byta; växla
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abtragen ersätta; växla avbetala; betala; betala av; bära bort; föra bort; förstöra; klyva; nötas ut; riva; sava; slita; splittra; sprätta; ta bort; tappa sav ur; utnötas; utslitas; överföra
abwechseln byta; växla byta ut; förändra; variera; ändra
austauschen byta; växla
auswechseln byta; ersätta; växla förnya; förändra; göra om; nyskapa; växla om
einen anderen Gang einlegen byta; växla; ändra
einfallen ersätta; växla ersätta; falla in; inträda; komma förbi; komma ihåg; marschera in; störta in; titta in; tåga in; vandra in; vara ersättning för
einlösen byta; växla göra till kontanter; inse; samla in pengar
einspringen ersätta; växla assistera; ersätta; ge bistånd; hjälpa; hoppa in i; hoppa ned i; stiga in i; stödja; vara ersättning för; vara medmänsklig mot
eintauschen byta; flytta; växla byta ut; förändra; ändra
einwechseln byta; flytta; utbyta; utväxla; växla
erneuern ersätta; växla bli bättre; eka; förbättra; förfriska; förnya; godgöra; göra ny igen; iståndsätta; laga; nyskapa; pånytt föda; reformera; renovera; reparera; rusta upp; säga efter; uppfriska; upprepa; upprusta; väckas till nytt liv; återställa; återuppliva
erneutaufstellen ersätta; växla
erneutunterbringen ersätta; växla
ersetzen ersätta; växla ersätta; kompensera för; uppväga
ersetzt ersätta; växla
innovieren ersätta; växla förnya; godgöra; iståndsätta; laga; nyskapa; renovera; reparera; upprusta; återställa
konvertieren byta; växla konvertera; omvandla
schalten byta; växla; ändra föra in; ha överhanden; infoga; insätta; konvertera; ombyta; omsätta; passa i; passa in; passa in i; råda; skjuta in; stoppa in; ta ned; ta ner; vara rådande
stellvertreten ersätta; växla
tauschen byta; flytta; växla byta; byta ut; förändra; ändra
tilgen ersätta; växla annullera; avbeställa; diskvalificera; friköpa; göra upp; haka av; haka lös; klara upp; plocka av; säga upp; återkalla; återköpa; återlösa
umtauschen byta; flytta; utbyta; utväxla; växla
umwandeln byta; utbyta; utväxla; växla föda upp; odla; svänga; transmogrifi; vända
umwechseln byta; utbyta; utväxla; växla
umändern byta; utbyta; utväxla; växla datera; förändra; modifiera; ändra
vertauschen byta; utbyta; utväxla; växla
vertreten ersätta; växla ersätta; koppla av; representera; sätta tillbaka; ta det lugnt; vara ersättning för; återställa
verwechseln byta; utbyta; utväxla; växla blanda ihop; förväxla
verändern byta; utbyta; utväxla; växla byta ut; förändra; modifiera; ändra
wechseln byta; utbyta; utväxla; växla byta ut; förfriska; förändra; konvertera; omvandla; uppfriska; variera; ändra
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
vertreten använt; buren; buret; medtaget; sliten; slitet; trött; tärd; tärt; utsliten; utslitet

Synonyms for "växla":


Wiktionary Übersetzungen für växla:

växla
verb
 1. einen Schalter betätigen
 2. Geld wechseln, umtauschen

Cross Translation:
FromToVia
växla alternieren alternate — to perform by turns
växla alternieren alternate — to happen, succeed, or act by turns
växla alternieren alternate — to vary by turns
växla schalten switch — To change (something) to the specified state using a switch
växla ändern; tauschen; umändern; umtauschen; wechseln; umwechseln; anders machen; abändern; umgestalten; umwandeln transformermétamorphoser, donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qui lui est propre ou qu’elle avait précédemment.

Verwandte Übersetzungen für växla