Niederländisch

Detailed Synonyms for vergunnen in Niederländisch

vergunnen:

vergunnen Verb (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)

 1. vergunnen
  vergunnen; verlenen; toekennen
  • vergunnen Verb (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • verlenen Verb (verleen, verleent, verleende, verleenden, verleend)
  • toekennen Verb (ken toe, kent toe, kende toe, kenden toe, toegekend)
 2. vergunnen
  vergunnen; inwilligen; toestaan
  • vergunnen Verb (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • inwilligen Verb (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)
  • toestaan Verb (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
 3. vergunnen
  vergunnen; autoriseren
  • vergunnen Verb (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • autoriseren Verb (autoriseer, autoriseert, autoriseerde, autoriseerden, geautoriseerd)
 4. vergunnen
  toestaan; laten; permitteren; toelaten; duren; toestemmen; goedkeuren; gunnen; inwilligen; vergunnen; dulden; goedvinden
  • toestaan Verb (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
  • laten Verb (laat, liet, lieten, gelaten)
  • permitteren Verb (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
  • toelaten Verb (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • duren Verb (duurt, duurde, geduurd)
  • toestemmen Verb (stem toe, stemt toe, stemde toe, stemden toe, toegestemd)
  • goedkeuren Verb (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • gunnen Verb (gun, gunt, gunde, gunden, gegund)
  • inwilligen Verb (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)
  • vergunnen Verb (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • dulden Verb (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • goedvinden Verb (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)

Konjugationen für vergunnen:

o.t.t.
 1. vergun
 2. vergunt
 3. vergunt
 4. vergunnen
 5. vergunnen
 6. vergunnen
o.v.t.
 1. vergunde
 2. vergunde
 3. vergunde
 4. vergunden
 5. vergunden
 6. vergunden
v.t.t.
 1. heb vergund
 2. hebt vergund
 3. heeft vergund
 4. hebben vergund
 5. hebben vergund
 6. hebben vergund
v.v.t.
 1. had vergund
 2. had vergund
 3. had vergund
 4. hadden vergund
 5. hadden vergund
 6. hadden vergund
o.t.t.t.
 1. zal vergunnen
 2. zult vergunnen
 3. zal vergunnen
 4. zullen vergunnen
 5. zullen vergunnen
 6. zullen vergunnen
o.v.t.t.
 1. zou vergunnen
 2. zou vergunnen
 3. zou vergunnen
 4. zouden vergunnen
 5. zouden vergunnen
 6. zouden vergunnen
diversen
 1. vergun!
 2. vergunt!
 3. vergund
 4. vergunnend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze