Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. voortstuwing:


Niederländisch

Detailübersetzungen für voortstuwing (Niederländisch) ins Französisch

voortstuwing:

voortstuwing [de ~ (v)] Nomen

  1. de voortstuwing (stuwkracht; aandrijving)
    la traction; la propulsion; la force propulsive; la force de propulsion
  2. de voortstuwing (stuwkracht; dynamiek)
    la poussée; la propulsion; la force propulsive

Übersetzung Matrix für voortstuwing:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
force de propulsion aandrijving; stuwkracht; voortstuwing aandrijfkracht; drijfkracht; stuwdruk; stuwkracht
force propulsive aandrijving; dynamiek; stuwkracht; voortstuwing aandrijving; impuls; motor; prikkel; stimulans
poussée dynamiek; stuwkracht; voortstuwing aandrang; aandrift; aandrijfkracht; aandrijving; ambitie; daadkracht; drang; drijfkracht; drukte; duw; duwtje; eerzucht; energie; esprit; fut; gedrang; geduw; impuls; kracht; momentum; motor; por; prikkel; puf; stimulans; stoot; stootje; stuwkracht; toeloop; toevloed; werklust; zet
propulsion aandrijving; dynamiek; stuwkracht; voortstuwing aandrift; aandrijfmechanisme; aandrijven; aandrijving; aandrijvingsmechanisme; aanjagen; aanmoediging; aansporen; aansporing; daadkracht; drijfwerk; energie; esprit; fut; kracht; mate van beweeglijkheid van het lichaam; momentum; motor; motoriek; opstuwing; opwekking; puf; steun; stimulans; voortstuwen; werklust
traction aandrijving; stuwkracht; voortstuwing aandrijving; motor; tractie; trekkracht