Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. service:


Niederländisch

Detailübersetzungen für service (Niederländisch) ins Französisch

service:

service [de ~ (m)] Nomen

  1. de service (uitserveren; bediening)
    le service
  2. de service (onderhoudsdienst)
    l'assistance; le secours; le soutien; l'aide; le service d'entretien
  3. de service

Übersetzung Matrix für service:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aide onderhoudsdienst; service aanknopingspunt; aanwijzing; assistent; assistentie; bijstand; dienstbetoon; dienstverlening; handreiking; helper; hulp; hulpbetoon; hulpje; hulppersoneel; hulpvaardige; hulpverlening; knecht; maatschappelijk werk; medewerking; ondersteuning; secondant; steun; steunpilaar; support; toeverlaat
assistance onderhoudsdienst; service aantal gekomen personen; aanwezigen; assistentie; begeleiding; bijstand; dienstbetoon; dienstverlening; escorte; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlenen; hulpverlening; maatschappelijk werk; medewerking; ondersteuning; opkomst; serviceverlening; vergezellen; verzorging; zorg
secours onderhoudsdienst; service aanknopingspunt; aanwijzing; assistentie; bijstand; geruststelling; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijk werk; medewerking; ondersteuning; opluchting; steun; verademing; verlossing; zaligheid
service bediening; service; uitserveren bediening; bedieningsgeld; besturing; bijstand; botteling; dienst; diensten; dienstplicht; employees; ondersteuning; opdienen; politiedienst; serveren; serviceverlening; tafelbediening; werknemers
service après-vente service klantendienst; klantenservice; servicecentrum
service d'entretien onderhoudsdienst; service
soutien onderhoudsdienst; service aanknopingspunt; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanwijzing; assistentie; bijstand; handreiking; houvast; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; medewerking; ondersteuning; opwekking; schoor; schraag; steun; steunpilaar; stimulans; support; toeverlaat
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aide help; online-Help

Verwandte Wörter für "service":

  • services

Verwandte Übersetzungen für service