Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. onderhoudsdienst:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für onderhoudsdienst (Niederländisch) ins Französisch

onderhoudsdienst:

onderhoudsdienst [de ~ (m)] Nomen

  1. de onderhoudsdienst (service)
    l'assistance; le secours; le soutien; l'aide; le service d'entretien

Übersetzung Matrix für onderhoudsdienst:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aide onderhoudsdienst; service aanknopingspunt; aanwijzing; assistent; assistentie; bijstand; dienstbetoon; dienstverlening; handreiking; helper; hulp; hulpbetoon; hulpje; hulppersoneel; hulpvaardige; hulpverlening; knecht; maatschappelijk werk; medewerking; ondersteuning; secondant; steun; steunpilaar; support; toeverlaat
assistance onderhoudsdienst; service aantal gekomen personen; aanwezigen; assistentie; begeleiding; bijstand; dienstbetoon; dienstverlening; escorte; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlenen; hulpverlening; maatschappelijk werk; medewerking; ondersteuning; opkomst; serviceverlening; vergezellen; verzorging; zorg
secours onderhoudsdienst; service aanknopingspunt; aanwijzing; assistentie; bijstand; geruststelling; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijk werk; medewerking; ondersteuning; opluchting; steun; verademing; verlossing; zaligheid
service d'entretien onderhoudsdienst; service
soutien onderhoudsdienst; service aanknopingspunt; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanwijzing; assistentie; bijstand; handreiking; houvast; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; medewerking; ondersteuning; opwekking; schoor; schraag; steun; steunpilaar; stimulans; support; toeverlaat
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aide help; online-Help

Wiktionary Übersetzungen für onderhoudsdienst:

onderhoudsdienst
noun
  1. commerce|fr service d’une entreprise à la clientèle après la vente d’un produit, incluant l’entretien, la réparation ou l’aide technique.