Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. hulpbetoon:


Niederländisch

Detailübersetzungen für hulpbetoon (Niederländisch) ins Französisch

hulpbetoon:

hulpbetoon [het ~] Nomen

  1. het hulpbetoon (dienstbetoon)
    l'aide; l'assistance
  2. het hulpbetoon (hulpverlening; hulp; bijstand; assistentie; handreiking)
    l'assistance; l'aide; le secours; le soutien; le coup de main; l'aide sociale; l'aide familiale

Übersetzung Matrix für hulpbetoon:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aide assistentie; bijstand; dienstbetoon; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening aanknopingspunt; aanwijzing; assistent; assistentie; bijstand; dienstverlening; helper; hulp; hulpje; hulppersoneel; hulpvaardige; hulpverlening; knecht; maatschappelijk werk; medewerking; onderhoudsdienst; ondersteuning; secondant; service; steun; steunpilaar; support; toeverlaat
aide familiale assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening bijstand; bijstandsregeling; gezinsbijstand; gezinshulp; gezinsverzorging; gezinsverzorgster; gezinszorg
aide sociale assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening bijstand; bijstandsregeling; gezinsbijstand; gezinshulp; gezinsverzorging; gezinszorg; sociale bijstand; steun; steunpilaar; steunuitkering; toeverlaat
assistance assistentie; bijstand; dienstbetoon; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening aantal gekomen personen; aanwezigen; assistentie; begeleiding; bijstand; dienstverlening; escorte; hulpverlenen; hulpverlening; maatschappelijk werk; medewerking; onderhoudsdienst; ondersteuning; opkomst; service; serviceverlening; vergezellen; verzorging; zorg
coup de main assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening handslag
secours assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening aanknopingspunt; aanwijzing; assistentie; bijstand; geruststelling; hulp; hulpverlening; maatschappelijk werk; medewerking; onderhoudsdienst; ondersteuning; opluchting; service; steun; verademing; verlossing; zaligheid
soutien assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening aanknopingspunt; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanwijzing; assistentie; bijstand; houvast; hulp; medewerking; onderhoudsdienst; ondersteuning; opwekking; schoor; schraag; service; steun; steunpilaar; stimulans; support; toeverlaat
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aide help; online-Help