Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für aanmaning (Niederländisch) ins Französisch

aanmaning:

aanmaning [de ~ (v)] Nomen

  1. de aanmaning (herinnering; aansporing tot plicht)
    la sommation; l'avertissement; l'exhortation; l'avis; la prière instante
  2. de aanmaning (dringend verzoek)
  3. de aanmaning

Übersetzung Matrix für aanmaning:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avertissement aanmaning; aansporing tot plicht; herinnering convocatie; gebaar; geste; informatie; kennisgeving; maning; mededeling; sein; signaal; teken; vermaning; verwittiging; waarschuwing; wenk
avis aanmaning; aansporing tot plicht; herinnering aankondiging; aankondigingen; aanschrijving; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gewag; gezichtspunt; gezindheid; houding; idee; informatie; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
exhortation aanmaning; aansporing tot plicht; herinnering aanzet; animering; opwekking; prikkel; vermaan; vermaning; waarschuwing; wekroep
prière instante aanmaning; aansporing tot plicht; dringend verzoek; herinnering maning
sommation aanmaning; aansporing tot plicht; herinnering aanschrijving; aanwijzing; aanzegging; bevel; bevelschrift; commando; consigne; deurwaardersexploot; dwangbevel; instructie; kennisgeving; maning; opdracht; order; sommatie; taak; vermaning; voorschrift; waarschuwing
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avertissement waarschuwing
lettre de relance aanmaning

Wiktionary Übersetzungen für aanmaning:

aanmaning
noun
  1. Waarschuwing dat men nog niet betaald heeft
aanmaning
Cross Translation:
FromToVia
aanmaning sommation Mahnung — bestimmte und eindeutige Aufforderung eines Gläubigers an einen Schuldner, eine ausstehende Forderung zu begleichen
aanmaning rappel Mahnung — Erinnerung an etwas und gleichzeitig eine Aufforderung, etwas zu tun
aanmaning appel; offre de nomination Ruf — eine Aufforderung, beispielsweise einen Platz einzunehmen oder etwas zu tun
aanmaning rappel de paiement Zahlungserinnerung — bestimmte und eindeutige Aufforderung eines Gläubigers an einen Schuldner, eine geschuldete Leistung zu erbringen