Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. voordat:


Niederländisch

Detailübersetzungen für voordat (Niederländisch) ins Französisch

voordat:

voordat Adjektiv

  1. voordat (voor; alvorens; eer; aleer; alvoor)

Übersetzung Matrix für voordat:

Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- voor
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avant de aleer; alvoor; alvorens; eer; voor; voordat
d'abord aleer; alvoor; alvorens; eer; voor; voordat aanstaande; aanvankelijk; aanvoerend; dominant; eerst; eerste; eerstvolgend; gezaghebbend; leidend; maatgevend; ten eerste; toonaangevend; vooraan; vooraanstaande; vooreerst; voorin; voorop
préalablement aleer; alvoor; alvorens; eer; voor; voordat tevoren; van tevoren; vantevoren; vooraf

Synonyms for "voordat":


Antonyme für "voordat":


Verwandte Definitionen für "voordat":

  1. eerder dan1
    • voordat het begon te regenen scheen de zon nog1