Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. veel:
 2. velen:
 3. Wiktionary:
 4. User Contributed Translations for veel:
  • nombreuse


Niederländisch

Detailübersetzungen für veel (Niederländisch) ins Französisch

veel:

veel adv

 1. veel (heel veel)

Übersetzung Matrix für veel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
maintes fois talloze malen
- boel; hoop; massa; stoot
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- menig; menigeen
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
beaucoup heel veel; veel
- dikwijls; vaak
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a plusieurs reprises veel dikwijls; frequent; meermaals; menigmaal; regelmatig; vaak; veelvuldig
beaucoup een heleboel
bien des fois veel dikwijls; frequent; meermaals; menigmaal; regelmatig; vaak; veelvuldig
fréquemment veel dikwijls; frequent; geregeld; herhaaldelijk; meermaals; menigmaal; met vast ritme; regelmatig; telkens; vaak; veelvuldig
fréquent veel dikwijls; frequent; geregeld; meermaals; menigmaal; met vast ritme; regelmatig; vaak; veelvuldig
maintes fois veel dikwijls; frequent; meermaals; menigmaal; regelmatig; vaak; veelvuldig
plus d'une fois veel dikwijls; frequent; meermaals; menigmaal; regelmatig; vaak; veelvuldig
plusieurs fois veel dikwijls; frequent; herhaaldelijk; meermaals; menigmaal; regelmatig; telkens; vaak; veelvuldig
régulièrement veel dikwijls; frequent; geregeld; meermaals; menigmaal; met regelmaat; met vast ritme; op vaste tijden; regelmatig; regulier; vaak; veelvuldig
souvent veel dikwijls; frequent; geregeld; meermaals; menigmaal; met vast ritme; regelmatig; vaak; veelvuldig

Verwandte Wörter für "veel":


Synonyms for "veel":


Antonyme für "veel":


Verwandte Definitionen für "veel":

 1. grote hoeveelheid, groot aantal1
  • zij hebben veel kinderen1
 2. op veel momenten, veel keren1
  • zij kijken veel televisie1

Wiktionary Übersetzungen für veel:

veel
verb
 1. groot in hoeveelheid
veel
Cross Translation:
FromToVia
veel beaucoup a lot — a large amount
veel beaucoup a lot — very much
veel souvent a lot — often
veel nombreux; beaucoup many — an indefinite large number of
veel mazeltov mazel tov — (Hebrew/Yiddish) congratulations or good wishes, especially at weddings
veel beaucoup de much — a large amount of
veel beaucoup much — to a great extent
veel beaucoup; maints viel — eine unbestimmte, große Menge von etwas; reichlich

veel form of velen:

velen Verb (veel, veelt, veelde, veelden, geveeld)

 1. velen (verdragen; dulden)
  endurer; tolérer; supporter
  • endurer Verb (endure, endures, endurons, endurez, )
  • tolérer Verb (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • supporter Verb (supporte, supportes, supportons, supportez, )

Konjugationen für velen:

o.t.t.
 1. veel
 2. veelt
 3. veelt
 4. velen
 5. velen
 6. velen
o.v.t.
 1. veelde
 2. veelde
 3. veelde
 4. veelden
 5. veelden
 6. veelden
v.t.t.
 1. heb geveeld
 2. hebt geveeld
 3. heeft geveeld
 4. hebben geveeld
 5. hebben geveeld
 6. hebben geveeld
v.v.t.
 1. had geveeld
 2. had geveeld
 3. had geveeld
 4. hadden geveeld
 5. hadden geveeld
 6. hadden geveeld
o.t.t.t.
 1. zal velen
 2. zult velen
 3. zal velen
 4. zullen velen
 5. zullen velen
 6. zullen velen
o.v.t.t.
 1. zou velen
 2. zou velen
 3. zou velen
 4. zouden velen
 5. zouden velen
 6. zouden velen
diversen
 1. veel!
 2. veelt!
 3. geveeld
 4. velend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für velen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
supporter aanhanger; fan; supporter; voorstander
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
endurer dulden; velen; verdragen aanhouden; doorgaan; doorleven; doormaken; doorstaan; doorzetten; dragen; dulden; harden; lijden; standhouden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; verteren; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren
supporter dulden; velen; verdragen aanhouden; doorgaan; doorleven; doorstaan; doorzetten; dragen; dulden; gedogen; harden; lijden; standhouden; tolereren; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; verteren; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren
tolérer dulden; velen; verdragen autoriseren; doorleven; doorstaan; dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; horen; inwilligen; laten; permitteren; te horen krijgen; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; verdragen; verduren; vergunnen; vernemen; verteren

Verwandte Wörter für "velen":


Wiktionary Übersetzungen für velen:

velen
Cross Translation:
FromToVia
velen beaucoup; un grand nombre many — an indefinite large number of people or things

Verwandte Übersetzungen für veel