Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. tegelijk:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for tegelijk:
  • à la fois


Niederländisch

Detailübersetzungen für tegelijk (Niederländisch) ins Französisch

tegelijk:


Übersetzung Matrix für tegelijk:

AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- meteen; tegelijkertijd
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
en même temps gelijktijdig; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; op hetzelfde moment; terstond; terwijl; terzelfder tijd; tezelfdertijd
simultané gelijktijdig; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond
simultanément gelijktijdig; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd

Synonyms for "tegelijk":


Verwandte Definitionen für "tegelijk":

 1. op hetzelfde moment1
  • we kwamen tegelijk aan1
 2. zowel het een als het ander1
  • deze knop is tegelijk voor aan en uit1

Wiktionary Übersetzungen für tegelijk:

tegelijk
adverb
 1. op hetzelfde moment
tegelijk
 1. -
adverb
 1. durant ce même moment, ce même instant, dans le même instant, à la même heure, ensemble.

Cross Translation:
FromToVia
tegelijk à la fois at a time — in a continuous period
tegelijk à la fois; en même temps at once — at the same time
tegelijk simultanément simultaneously — occurring at the same time