Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. straks:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für straks (Niederländisch) ins Französisch

straks:

straks adv

 1. straks (later; zometeen)
 2. straks (later; zometeen; naderhand)

Übersetzung Matrix für straks:

AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- dadelijk; zo
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
après later; naderhand; straks; zometeen aan; aansluitend; achter; achterna; daarachter; daarna; daarop; erachter; gepasseerd; hierna; hierop; later; later dan; na; nadat; naderhand; nadien; vervolgens; voorbij
avant peu later; straks; weldra; zometeen aanstonds; bijna; direct; haast; nagenoeg; schier; terstond; welhaast
bientôt later; straks; weldra; zometeen aanstonds; alras; bijna; direct; dra; eerstdaags; gauw; haast; nagenoeg; schier; spoedig; terstond; vervolgens; weldra; welhaast
d'ici peu later; straks; weldra; zometeen aanstonds; bijna; binnenkort; direct; dra; eerstdaags; gauw; haast; nagenoeg; schier; spoedig; terstond; weldra; welhaast
ensuite later; straks; weldra; zometeen aansluitend; achter; behalve dat; bovendien; daarachter; daarbij; daarenboven; daarna; daarop; erachter; hierna; hierop; tevens; verder; vervolgens; voor de rest; voor het overige; voorts
plus tard later; naderhand; straks; zometeen daarna; later; naderhand; nadien
prochainement later; straks; weldra; zometeen aanstonds; bijna; direct; haast; nagenoeg; schier; terstond; vervolgens; welhaast
puis later; straks; weldra; zometeen aansluitend; daarna; daarop; hierna; hierop; vervolgens
sous peu later; straks; weldra; zometeen aanstonds; bijna; binnenkort; direct; dra; eerstdaags; gauw; haast; nagenoeg; schier; spoedig; terstond; weldra; welhaast
tout de suite later; straks; weldra; zometeen aanstonds; bijna; dadelijk; direct; gelijk; haast; met onmiddellijk effect; met onmiddellijke ingang; meteen; nagenoeg; onmiddellijk; onverwijld; per direct; prompt; schier; subiet; terstond; welhaast; zo meteen
tout à l'heure later; naderhand; straks; weldra; zometeen aanstonds; daarnet; direct; juist; net; pas; terstond; zo; zo meteen; zojuist; zonet; zoëven

Synonyms for "straks":


Antonyme für "straks":


Verwandte Definitionen für "straks":

 1. over een poosje1
  • straks gaan we boodschappen doen1

Wiktionary Übersetzungen für straks:

straks
adverb
 1. op een later moment
  • straks → tout à l'heure
 2. een korte tijd geleden
  • straks → tout à l'heure
straks
Cross Translation:
FromToVia
straks bientôt baldkurze Zeit danach