Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für probleem (Niederländisch) ins Französisch

probleem:

probleem [het ~] Nomen

 1. het probleem (complicatie)
  le problème; la complication
 2. het probleem (hersenbreker; puzzel)
  le puzzle; le casse-tête; l'énigme; le mots croisés; le mystère
 3. het probleem (kwestie; vraagstuk)
  le problème; la question; le cas
 4. het probleem (moeilijkheid; narigheid; penarie)
  la difficulté; l'ennui; l'inconvénient; l'embarras; le pétrin; la peine; le désagrément
 5. het probleem (moeilijkheid; ingewikkeldheid)
  la difficulté; le problème; la tâche; le devoir; la question
 6. het probleem (opgave; vraagstuk; opgaaf; kwestie; zwaarte)
  la tâche; le dilemme; la tâche scolaire; le problème; la question

Übersetzung Matrix für probleem:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cas kwestie; probleem; vraagstuk aangelegenheid; affaire; casus; deining; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; incident; invalshoek; issue; kwestie; kwesties; naamval; oogpunt; ophef; perspectief; problematiek; problemen; punt; standpunt; zaak; zaakje; zienswijs
casse-tête hersenbreker; probleem; puzzel hoofdbrekens; knots; knuppel; ploertendoder
complication complicatie; probleem bemoeilijking; hinder
devoir ingewikkeldheid; moeilijkheid; probleem moeten; plicht; schrijfwerk; verhandeling; werkstuk
difficulté ingewikkeldheid; moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem gelazer; knik; lastigheid; narigheid; strubbeling; trammelant
dilemme kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte dilemma
désagrément moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem hinder; kwaal; last; moeite; ongemak; ongerief; overlast; slepende ziekte; soesa; stoornis
embarras moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem bedeesdheid; beschaamdheid; drukte; ergernis; gedoe; gegeneerdheid; geslotenheid; gêne; hinder; moeilijkheden; obstructie; omhaal; ongemak; ongerief; overlast; problemen; rompslomp; schaamte; schaamtegevoel; schroom; schuwheid; sores; timiditeit; veel gedoe; verlegenheid; verstopping in het lichaam; zorgen
ennui moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem droefenis; ergernis; grauwheid; hinder; kleurloosheid; leed; overlast; smart; somberheid; treurnis; verdriet; verveling
inconvénient moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem debacle; ergernis; hinder; keerzijde; kwaal; onaangename zijde; ondergang; overlast; schaduwzijde; slepende ziekte; stoornis; teloorgang; tenondergang; val
mots croisés hersenbreker; probleem; puzzel kruiswoordraadsel
mystère hersenbreker; probleem; puzzel geheim; geheimzinnigheid; heimelijkheid; mirakel; mysterie; raadsel; raadselachtigheid; stiekemheid; verborgenheid; wonder
peine moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem bekommernis; bezorgdheid; bezwaar; boete; celstraf; chagrijn; droefheid; ergernis; gevangenisstraf; grief; hechtenis; het klagen; inspanning; klacht; kommer; last; leed; moeite; ongerustheid; pijn; smart; soesa; straf; verdriet; verontrusting; zorg
problème complicatie; ingewikkeldheid; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aangelegenheid; affaire; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; interpellatie; invalshoek; issue; kwestie; oogpunt; perspectief; probleemgeval; probleemstelling; punt; standpunt; stelling; verhandeling; vraag; vraagstelling; werkstuk; zaak; zienswijs
puzzle hersenbreker; probleem; puzzel legpuzzel; raadsel
pétrin moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem
question ingewikkeldheid; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aangelegenheid; affaire; casus; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; interpellatie; invalshoek; issue; kwestie; kwesties; oogpunt; perspectief; probleemstelling; problematiek; problemen; punt; standpunt; stelling; verhandeling; vraag; vraagstelling; werkstuk; zaak; zienswijs
tâche ingewikkeldheid; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aanvraag; arbeid; contract; job; karwei; karweitje; klusje; taak; verhandeling; werkstuk
tâche scolaire kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte
énigme hersenbreker; probleem; puzzel probleemstelling; raadsel; stelling; vraagstelling
- kwestie; moeilijkheid
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
devoir believen; dienen; moeten; schuldig zijn; verplicht zijn; willen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
casse-tête hoofdbrekend
inconvénient nadelig; ongunstig; onvoordelig

Verwandte Wörter für "probleem":


Synonyms for "probleem":


Verwandte Definitionen für "probleem":

 1. waar niet meteen een antwoord of een oplossing is1
  • het probleem is: we hebben geen koffie in huis1

Wiktionary Übersetzungen für probleem:

probleem
noun
 1. iets dat schade teweegbrengt of de voortgang van iets anders in de weg staat
probleem
Cross Translation:
FromToVia
probleem erreur; accident mishap — An accident, mistake, or problem
probleem problème problem — difficulty
probleem problème problem — schoolwork exercise
probleem problème Problem — eine schwierige, noch ungelöste Aufgabe