Niederländisch

Detailübersetzungen für opwekking (Niederländisch) ins Französisch

opwekking:

opwekking [de ~ (v)] Nomen

  1. de opwekking (aanzet; animering; prikkel)
    l'incitation; l'exhortation; l'instigation; le stimulant; la stimulation; la stimulus
  2. de opwekking (aansporing; steun; aanmoediging; aansporen; stimulans)
    la stimulation; l'allumage; l'encouragement; le réconfort; le soutien; le support; la mise en marche; l'incitation; l'excitation; la propulsion; l'activation
  3. de opwekking (stimulans; stimulering; aansporing; )
    la stimulation; l'incitation; le stimulus; l'aiguillon; l'impulsion; l'encouragement; le stimulant; le stimuli

Übersetzung Matrix für opwekking:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
activation aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans activering; focus van besturing
aiguillon aanmoediging; aansporing; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering aanmoedigen; aansporen; aanzetten; impuls; prikkel; stimulans; stimuleren
allumage aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans ontbranden; ontvlammen
encouragement aanmoediging; aansporen; aansporing; animering; opwekking; prikkel; steun; stimulans; stimulering aanmoedigen; aansporen; aanzetten; bemoediging; impuls; opmontering; prikkel; stimulans; stimuleren; stimulering; vertroosting
excitation aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans aanstoken; agitatie; beroering; geilheid; gewoel; hitsigheid; instigeren; lust; ongedurigheid; onrust; onrustigheid; opgewondenheid; ophitsen; oproer; opruiing; opstand; opstoken; opstokerij; opstootje; opwekken; rel; volksoproer; vuistgevecht; zin
exhortation aanzet; animering; opwekking; prikkel aanmaning; aansporing tot plicht; herinnering; vermaan; vermaning; waarschuwing; wekroep
impulsion aanmoediging; aansporing; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering aandrang; aandrift; aanzet; drang; drift; duw; duwtje; gevoel; impuls; initiatief; instinct; intuïtie; luim; neiging; opwelling; por; prikkel; stimulans; stoot; stootje; zet
incitation aanmoediging; aansporen; aansporing; aanzet; animering; opwekking; prikkel; steun; stimulans; stimulering aanmoedigen; aansporen; aanstichting; aanzetten; impuls; instigatie; prikkel; stimulans; stimuleren; uitlokking; veroorzaking
instigation aanzet; animering; opwekking; prikkel aanstichting; instigatie; instigeren; opwekken; uitlokking; veroorzaking
mise en marche aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans aandrijfmechanisme; aandrijving; aandrijvingsmechanisme; drijfwerk; inschakeling; motor
propulsion aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans aandrift; aandrijfmechanisme; aandrijven; aandrijving; aandrijvingsmechanisme; aanjagen; daadkracht; drijfwerk; dynamiek; energie; esprit; fut; kracht; mate van beweeglijkheid van het lichaam; momentum; motor; motoriek; opstuwing; puf; stuwkracht; voortstuwen; voortstuwing; werklust
réconfort aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans bemoediging; opmontering; troost; troosting; vertroosting
soutien aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans aanknopingspunt; aanwijzing; assistentie; bijstand; handreiking; houvast; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; medewerking; onderhoudsdienst; ondersteuning; schoor; schraag; service; steun; steunpilaar; support; toeverlaat
stimulant aanmoediging; aansporing; aanzet; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering aanmoedigen; aansporen; aanzetten; doping; drug; genotmiddel; impuls; opwekkend middel; pep; pepmiddel; prikkel; staaldrank; stimulans; stimuleren; stimulerend middel
stimulation aanmoediging; aansporen; aansporing; aanzet; animering; opwekking; prikkel; steun; stimulans; stimulering aanmoedigen; aansporen; aanzetten; impuls; prikkel; stimulans; stimulatie; stimuleren
stimuli aanmoediging; aansporing; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering drijfveren; impuls; prikkel; prikkels; stimulans; stimulansen; stimuli
stimulus aanmoediging; aansporing; aanzet; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering impuls; prikkel; stimulans
support aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans aanknopingspunt; aanwijzing; assistentie; bijstand; chassis; hulp; medewerking; onderstel; ondersteuning; onderstuk; poot; schoor; schraag; staander; steun; steunblad; steuntje; stut; support; voet
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
stimulant stimulans
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mise en marche gestart
stimulant aansporend; animerend; bemoedigend; hartversterkend; opwekkend; stimulerend

Verwandte Wörter für "opwekking":

  • opwekkingen