Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. nu:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for nu:
  • maintenance


Niederländisch

Detailübersetzungen für nu (Niederländisch) ins Französisch

nu:


Übersetzung Matrix für nu:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- tegenwoordig
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- nou; thans
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aujourd'hui momenteel; nou; nu; op dit moment; tegenwoordig heden; thans; vandaag; vandaag de dag
en ce moment momenteel; nou; nu; op dit moment; op het moment; tegenwoordig; thans van het ogenblik; voor het moment
l'instant momenteel; nu; op het moment; thans
maintenant momenteel; nou; nu; op dit moment; tegenwoordig thans
pour le moment momenteel; nu; op het moment; thans huidig; momenteel; tegenwoordig; van vandaag; vooralsnog; vooreerst; voorlopig; voorshands
à l'instant momenteel; nou; nu; op dit moment; tegenwoordig daarnet; dadelijk; direct; juist; net; ogenblikkelijk; onverwijld; pas; zo meteen; zojuist; zonet; zoëven
à présent momenteel; nou; nu; op dit moment; tegenwoordig heden; vandaag de dag

Synonyms for "nu":


Antonyme für "nu":


Verwandte Definitionen für "nu":

 1. op dit moment1
  • ik wil het nu van je weten1
 2. in deze tijd1
  • het hier en nu1

Wiktionary Übersetzungen für nu:

nu
adverb
 1. op het huidige tijdstip
nu
Cross Translation:
FromToVia
nu dorénavant; désormais henceforth — from now on
nu maintenant now — at the present time
nu → aujourd'hui; de nos jours; actuellement nowadays — at the present time
nu nu nu — name for the letter of the Greek alphabet: Ν and ν
nu actuellement; maintenant augenblicklichadverbiell: jetzt, in diesem Moment
nu maintenant jetzt — nun, in diesem Moment

Verwandte Übersetzungen für nu