Niederländisch

Detailübersetzungen für daarbij (Niederländisch) ins Französisch

daarbij:


Übersetzung Matrix für daarbij:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avant tout behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven allereerst; bovenal; hoofdzakelijk; in de eerste plaats; in het bijzonder; met name; overwegend; voor alles; vooral; voornamelijk
d'ailleurs behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven 'tuurlijk; allicht; apropos; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; overigens; trouwens; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel; à propos
de même que behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven als ook; alsmede; alsook; analoog; eender; eenvormig; evenals; eveneens; evenzeer; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; mede; net zo; ook; soortgelijk; tevens
de plus behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven buitendien; daarbovenop; daarnaast; daarnevens; ernaast; plus; tevens; verder; verder nog; voor de rest; voor het overige; voorts
de surcroît behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven daarnaast; daarnevens; ernaast
du reste behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven overigens; trouwens; à propos
en outre behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven aan de andere kant; anderzijds; buitendien; daarbovenop; daarentegen; daarnaast; daarnevens; daartegenover; ernaast; plus; verder; verder nog; voor de rest; voor het overige
en plus behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven bij deze; buitendien; daarbovenop; daarnaast; daarnevens; ernaast; hierbij; hiermee; met dit; plus
en premier lieu behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven aanvoerend; bovenal; daarvoor; dominant; eerste; ervoor; gezaghebbend; leidend; maatgevend; op de eerste plaats; ten eerste; toonaangevend; voor; vooraan; vooraanstaande; vooral; vooreerst; voorin; voorop
ensuite behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven aansluitend; achter; daarachter; daarna; daarop; erachter; hierna; hierop; later; straks; tevens; verder; vervolgens; voor de rest; voor het overige; voorts; weldra; zometeen
et ainsi de suite behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven en zo verder
et aussi behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens
par-dessus le marché behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven
par-dessus tout behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven bovenal; vooral
plus que tout behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven bovenal; vooral
surtout behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven bepaaldelijk; bovenal; hoofdzakelijk; in de eerste plaats; in het bijzonder; met name; overwegend; vooral; voornamelijk
à côté behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven aangrenzend; aanpalend; belendend; dichtbij; ernaast; fout; foutief; hiernaast; in de buurt; mis; naar opzij; naast dit; nabij; nabijgelegen; naburig; omliggend; onjuist; onwaar; ten onrechte; terloops; terzijde; verkeerd; vlakbij; zijwaarts

Wiktionary Übersetzungen für daarbij:


Cross Translation:
FromToVia
daarbij ainsi; de ce fait; par là thereby — by that