Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. belangrijk:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für belangrijk (Niederländisch) ins Französisch

belangrijk:

belangrijk Adjektiv

  1. belangrijk (van belang)

Übersetzung Matrix für belangrijk:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
notable notabel; notabele
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- aanzienlijk; relevant
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- voornaam
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
d'importance belangrijk; van belang aanzienlijk; adelijk; befaamd; behoorlijk; beroemd; danig; doorluchtig; duchtig; flink; geacht; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; hooggezeten; illuster; prominent; stoer; verheven; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam
essentiel belangrijk; van belang benodigd; cruciaal; door de behoefte vereist; elementair; essentieel; fundamenteel; grondig; kardinaal; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; vereist; voornaamst; wezenlijk; zorgvuldig
fondamental belangrijk; van belang cruciaal; elementair; essentieel; fundamenteel; grondig; kardinaal; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; principieel; tot grondslag dienend; vereist; voornaamst; wezenlijk; zorgvuldig
important belangrijk; van belang aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; befaamd; behoorlijk; belangrijke; enorm; flink; fors; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; important; invloedrijk; noemenswaardige; prominent; substantieel; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; waard
notable belangrijk; van belang aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; dominant; enorm; flink; fors; frappant; gezaghebbend; geziene; important; in het oog lopend; in het oog springend; maatgevend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; substantieel; toonaangevend; treffend; vooraanstaande; welkome
élementaire belangrijk; van belang cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist

Verwandte Wörter für "belangrijk":


Synonyms for "belangrijk":


Antonyme für "belangrijk":


Verwandte Definitionen für "belangrijk":

  1. behoorlijk groot of veel1
    • hij heeft een belangrijke voorsprong1
  2. van grote betekenis1
    • ik heb een belangrijke mededeling1

Wiktionary Übersetzungen für belangrijk:

belangrijk
adjective
  1. van grote betekenis
belangrijk
Cross Translation:
FromToVia
belangrijk indispensable essential — of high importance
belangrijk important important — having relevant and crucial value
belangrijk influent; important seminal — highly influential
belangrijk considérable; considérablement erklecklich — geh.|: in erheblichem Maße (an Wert), in erheblicher Menge (an Zahl); ziemlich groß, ziemlich viel
belangrijk grave schwerwiegendgravierend
belangrijk important; majeur; primordial wichtig — wesentlich sein, von Gewicht, Bedeutung sein; Gewicht, Bedeutung habend

Verwandte Übersetzungen für belangrijk