Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. toezicht:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für toezicht (Niederländisch) ins Englisch

toezicht:

toezicht [het ~] Nomen

  1. het toezicht (beheer; controle; bewaking; )
    the supervision; the control; the surveillance; the administration; the management; the guardianship

Übersetzung Matrix für toezicht:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
administration beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; toezicht; zeggenschap; zorg aanwenden; aanwending; administratie; gebruik; gezag; gouvernement; kabinet; regering; toediening; toepassing
control beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; toezicht; zeggenschap; zorg afstelknop; beheersing; bestrijding; besturing; besturingselement; bewaking; controle; hoede; mate van bekwaamheid; surveillance; voogdij; zeggenschap; zelfbeheersing
guardianship beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; toezicht; zeggenschap; zorg voogdij; voogdijschap; zeggenschap
management beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; toezicht; zeggenschap; zorg bedrijfsleiding; bedrijfsvoering; beheer; bestuur; directie; leiding; management; politiek
supervision beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; toezicht; zeggenschap; zorg beheer; bestuur; bewaking; controle; directie; hoede; leiding; overzien; supervisie; surveillance; toezicht houden
surveillance beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; toezicht; zeggenschap; zorg bewaking; controle; hoede; kaartcontrole; surveillance; voorhechtenis
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
control bedaren; bedwingen; beheersen; bekijken; beproeven; beteugelen; bezichtigen; controleren; examineren; in bedwang houden; inbinden; inspecteren; intomen; keuren; manipuleren; matigen; onder gezag brengen; onderwerpen; onderzoeken; overhoren; schouwen; temmen; testen; toetsen; zich bedwingen

Verwandte Definitionen für "toezicht":

  1. erop letten om te kijken of het goed gaat1
    • de politie hield toezicht op het verkeer1

Wiktionary Übersetzungen für toezicht:

toezicht
noun
  1. supervision
  2. -

Cross Translation:
FromToVia
toezicht oversight; supervision Aufsicht — Beobachtung, Kontrolle, Überwachung
toezicht verification; control; check; oversight; scrutiny contrôle — désuet|fr État nominatif des personnes qui appartenir à un corps, à une troupe.
toezicht surveillance surveillanceaction de surveiller.

Verwandte Übersetzungen für toezicht