Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. heil:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für heil (Niederländisch) ins Englisch

heil:

heil [het ~] Nomen

 1. het heil (voorspoed; welzijn)
  the prosperity; the welfare; the well-being; the wealth; the affluence
 2. het heil (zegen; voorspoed; zegening; )
  the blessing; the benediction; the boon
 3. het heil (zegen; voorspoed; zegening; )
  the blessing

Übersetzung Matrix für heil:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
affluence heil; voorspoed; welzijn luxe; overvloed; pracht; weelde; weelderigheid
benediction gezegende toestand; heil; voorspoed; zaligheid; zegen; zegenen; zegening heildronk; heilwens; toost
blessing gezegende toestand; heil; voorspoed; wijding; zaligheid; zegen; zegenen; zegening heiliging; heilwens; wijding; zegening
boon gezegende toestand; heil; voorspoed; zaligheid; zegen; zegenen; zegening dienst; gunst
prosperity heil; voorspoed; welzijn succes; voorspoedigheid; welslagen; welstand; welvaart; welvarendheid
wealth heil; voorspoed; welzijn fortuin; grote som geld; kapitaal; rijkdom; rijkheid
welfare heil; voorspoed; welzijn abw; bijstand; bijstandsuitkering; bz; geruststelling; ondersteuning; opluchting; rww; sociale bijstand; uitkering; verademing; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
well-being heil; voorspoed; welzijn euforie; gelukzaligheid; heerlijkheid; welbehagen

Wiktionary Übersetzungen für heil:


Cross Translation:
FromToVia
heil welfare salut — Conservation ou rétablissement d'un état heureux ou convenable
heil welfare salut — Cessation de danger
heil salvation salut — Félicité éternelle, fait d’échapper à la damnation

Verwandte Übersetzungen für heil