Niederländisch

Detailübersetzungen für wijziging (Niederländisch) ins Englisch

wijziging:

wijziging [de ~ (v)] Nomen

  1. de wijziging (modificatie)
    the modification; the amendment; the change; the alteration
  2. de wijziging (verandering; transformatie; omschakeling; )
    the changing; the conversion; the alteration; the transformation; the reformation; the altering; the remodelling; the transposition; the change; the change of form
  3. de wijziging (verandering; keer; ombuiging)
    the change; the bending

Übersetzung Matrix für wijziging:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
alteration hervorming; modificatie; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amendement; amendering; herziening; mutatie; verandering
altering hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amenderen; modificeren; veranderen; wijzigen
amendment modificatie; wijziging aanvullend voorstel; amendement; amendering; herstelling van materiaal; herziening; mutatie; revisie; verandering; wetswijziging
bending keer; ombuiging; verandering; wijziging buiging; draaiing; keer; kentering; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omslag
change hervorming; keer; modificatie; ombuiging; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amendement; amendering; herziening; inruil; keer; keerpunt; kentering; kleingeld; mutatie; ommekeer; ommezwaai; omruil; omruiling; omwisselen; omwisseling; overplaatsing; overstap; richtingsverandering; ruil; ruiling; ruiltransactie; uitwisseling; verandering; verruiling; verwisseling; wending; wisselgeld; wisseling
change of form hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; metamorfose; transformatie; vormverandering
changing hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amendement; amenderen; amendering; herziening; modificeren; muteren; schone luier; veranderen; verschoning; wijzigen
conversion hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging bekering; conversie; herleiding; herstelling van materiaal; ombouw; omrekening; omzetting; revisie; simplificatie; vereenvoudiging
modification modificatie; wijziging amendement; amendering; herziening; matiging; mindering; moderatie; mutatie; nuancering; tempering; verandering
reformation hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging hervorming; reformatie; reformatie van de r.-k. kerk
remodelling hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging
transformation hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; herschepping; metamorfose; transformatie; vervorming; vormverandering
transposition hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging herstelling; omwisseling; substitutie; surrogaat; verruiling; vervanging; verwisseling
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
change afwisselen; amenderen; andere kleren aantrekken; hernieuwen; herzien; inwisselen; krom buigen; modificeren; ombuigen; omkleden; omruilen; omwerken; omwisselen; opnieuw doen; overdoen; overstappen; ruilen; veranderen; verbuigen; verkleden; verruilen; verwisselen; wijzigen; wisselen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
changing fluctuerend; heen en weer bewegend
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bending zwiepend

Verwandte Wörter für "wijziging":

  • wijzigingen

Wiktionary Übersetzungen für wijziging: