Niederländisch

Detailübersetzungen für weren (Niederländisch) ins Englisch

weren:

weren Verb (weer, weert, weerde, weerden, geweerd)

 1. weren (afhouden)
  to avert; to keep out
  • avert Verb (averts, averted, averting)
  • keep out Verb (keeps out, kept out, keeping out)
  to prevent
  – keep from happening or arising; make impossible 1
  • prevent Verb (prevents, prevented, preventing)
 2. weren (pareren; afweren)
  to parry; to ward off; to foil; field
  • parry Verb (parries, parried, parrying)
  • ward off Verb (wards off, warded off, warding off)
  • foil Verb (foils, foiled, foiling)
  • field Verb
 3. weren (verdedigen; verweren; afweren)
  to defend; to resist; to keep away; to keep off; to hold off; to keep out
  • defend Verb (defends, defended, defending)
  • resist Verb (resists, resisted, resisting)
  • keep away Verb (keeps away, kept away, keeping away)
  • keep off Verb (keeps off, kept off, keeping off)
  • hold off Verb (holds off, held off, holding off)
  • keep out Verb (keeps out, kept out, keeping out)

Konjugationen für weren:

o.t.t.
 1. weer
 2. weert
 3. weert
 4. weren
 5. weren
 6. weren
o.v.t.
 1. weerde
 2. weerde
 3. weerde
 4. weerden
 5. weerden
 6. weerden
v.t.t.
 1. heb geweerd
 2. hebt geweerd
 3. heeft geweerd
 4. hebben geweerd
 5. hebben geweerd
 6. hebben geweerd
v.v.t.
 1. had geweerd
 2. had geweerd
 3. had geweerd
 4. hadden geweerd
 5. hadden geweerd
 6. hadden geweerd
o.t.t.t.
 1. zal weren
 2. zult weren
 3. zal weren
 4. zullen weren
 5. zullen weren
 6. zullen weren
o.v.t.t.
 1. zou weren
 2. zou weren
 3. zou weren
 4. zouden weren
 5. zouden weren
 6. zouden weren
diversen
 1. weer!
 2. weert!
 3. geweerd
 4. werend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

weren [het ~] Nomen

 1. het weren (verdedigen; afweren; verweren)
  the defending

Übersetzung Matrix für weren:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
defending afweren; verdedigen; verweren; weren
field akker; bouwland; grond; kamp; kampement; land; legering; legerkamp; legerplaats; platteland; veld
foil degen; floret; folie; lange puntige degen; rapier
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avert afhouden; weren afkeren; afwenden; afwentelen
defend afweren; verdedigen; verweren; weren
field afweren; pareren; weren
foil afweren; pareren; weren
hold off afweren; verdedigen; verweren; weren weghouden
keep away afweren; verdedigen; verweren; weren weghouden
keep off afweren; verdedigen; verweren; weren afhouden; afkeren; afwenden; terughouden; weghouden
keep out afhouden; afweren; verdedigen; verweren; weren weghouden
parry afweren; pareren; weren afhouden; afkeren; afwenden; terughouden
prevent afhouden; weren afhouden; belemmeren; beletten; dwarsbomen; dwarsliggen; ervanaf houden; tegenwerken; verhinderen; voorkomen; voorkómen; weerhouden
resist afweren; verdedigen; verweren; weren iets weerstaan; protesteren; tegengaan; tegenspartelen; tegenstreven; tegenstribbelen; tegenwerken; verzet tonen; verzetten; weerstaan; weerstreven; zich verzetten
ward off afweren; pareren; weren

Verwandte Wörter für "weren":


Wiktionary Übersetzungen für weren:


Cross Translation:
FromToVia
weren refuse; decline; withhold; spurn; disallow; relay; resend; repulse; repress; refute; rebut; dismiss; shun; disavow; throw away; discard; dispose; dump rejeter — Traductions à trier suivant le sens

weren form of weer:

weer

 1. weer

weer [de ~ (m)] Nomen

 1. de weer (weersgesteldheid; weersomstandigheden; klimaat)

Übersetzung Matrix für weer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
back achterkant; achterspeler; achterzijde; back; leuning; rug; rugleuning; rugzijde
state of the weather klimaat; weer; weersgesteldheid; weersomstandigheden
weather situation klimaat; weer; weersgesteldheid; weersomstandigheden
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
back assisteren; bijspringen; bijstaan; financieren; helpen; ondersteunen; opkomen voor; seconderen; weldoen
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
again andermaal; nogmaals; opnieuw; wederom; weer alweer; andermaal
once again andermaal; nogmaals; opnieuw; wederom; weer nogmaals
once more andermaal; nogmaals; opnieuw; wederom; weer alweer; nogmaals
- nog
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
again nog een keer; nog eens
once more nog een keer; nog eens
weather weer
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a second time andermaal; nogmaals; opnieuw; wederom; weer
back andermaal; nogmaals; opnieuw; weder; wederom; weer; weerom achteruit; achterwaarts; eertijds; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug; voorheen; voormaals; vroeger

Verwandte Wörter für "weer":

 • weren, weertje, weertjes

Synonyms for "weer":


Verwandte Definitionen für "weer":

 1. opnieuw2
  • je hebt weer een koekje gepakt!2
 2. temperatuur, bewolking, neerslag en wind2
  • het is mooi weer vandaag2

Wiktionary Übersetzungen für weer:

weer
noun
 1. de atmosferische omstandigheden
 2. gecasteerde bok
adverb
 1. nog een keer
weer
noun
 1. action of protecting from attack
 2. state of the atmosphere
 3. adjustable dam
 4. castrated buck goat
adverb
 1. another time

Cross Translation:
FromToVia
weer weather Wetter — Bezeichnet den aktuellen Zustand des Klimas.
weer defense; defence défense — Action de défendre
weer meteorology; weather; weather forecast météo — (familier, fr) temps (conditions climatiques).
weer weather temps — Disposition de l’air, état de l’atmosphère