Niederländisch

Detailübersetzungen für voorstel (Niederländisch) ins Englisch

voorstel:

voorstel [het ~] Nomen

 1. het voorstel (motie; propositie; voorstel doen; bod)
  the proposal; the request; the motion; the offer; the bid; the bill
 2. het voorstel (verzoek)
  the proposal; the request
 3. het voorstel (voorstel doen; propositie; suggestie; motie)
  the suggestion; the proposition; the proposal; the fore-carriage; the motion; the bill
 4. het voorstel
  the proposal
  – A formal bid for a job or sale of products. 1
 5. het voorstel (projectvoorstel)
  the proposal; the project proposal
  – A suggested project plan. Proposals provide better high-level analysis, and enable you to apply your business processes to track potential projects. 1

Übersetzung Matrix für voorstel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bid bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; bod; koopje; offerte; speciale aanbieding
bill bod; motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen affiche; ankerlip; cheque; factuur; lip; nota; reclamebiljet; rekening; snavel; snebben; vogelbek; wetsontwerp; wetsvoorstel
fore-carriage motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
motion bod; motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
offer bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; bod; koopje; offerte; overhandiging; prijsopgave
project proposal projectvoorstel; voorstel
proposal bod; motie; projectvoorstel; propositie; suggestie; verzoek; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; aanzoek; huwelijksaanzoek; koopje; offerte
proposition motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
request bod; motie; propositie; verzoek; voorstel; voorstel doen aanvraag; bede; eis; interpellatie; opvragen; opvraging; smeekbede; smeekgebed; verzoek; vordering; vraag
suggestion motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen aanknopingspunt; aanwijzing; advies; indruk; raad; raadgeving
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bid gebieden; gelasten; opbieden; voorschrijven
bill factureren; in rekening brengen
offer aanbieden; aangeven; aanreiken; afgeven; beloven; bieden; cadeau doen; cadeau geven; geven; indienen; laten zien; offreren; overgeven; overhandigen; presenteren; schenken; toesteken; toezeggen; tonen; uitloven; vertonen
request aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen

Verwandte Wörter für "voorstel":


Verwandte Definitionen für "voorstel":

 1. plan dat je iemand voorlegt2
  • mijn voorstel is dat we dit jaar naar Turkije op vakantie gaan2

Wiktionary Übersetzungen für voorstel:

voorstel
noun
 1. hetgeen dat voorgesteld wordt
voorstel
noun
 1. something put forth
 2. proposal
 3. approach
 4. that which is proposed
 5. idea or plan offered
 6. something suggested

Cross Translation:
FromToVia
voorstel offer Angebot — Vorschlag
voorstel offer; supply; proposal; presentation; tender; bid; proposition; advance; advocacy offreaction d’offrir.

voorstel form of voorstellen:

voorstellen Verb (stel voor, stelt voor, stelde voor, stelden voor, voorgesteld)

 1. voorstellen (voorslaan)
  to propose
  • propose Verb (proposes, proposed, proposing)
 2. voorstellen (kennis laten maken; introduceren)
  to introduce; introduce somebody to

Konjugationen für voorstellen:

o.t.t.
 1. stel voor
 2. stelt voor
 3. stelt voor
 4. stellen voor
 5. stellen voor
 6. stellen voor
o.v.t.
 1. stelde voor
 2. stelde voor
 3. stelde voor
 4. stelden voor
 5. stelden voor
 6. stelden voor
v.t.t.
 1. heb voorgesteld
 2. hebt voorgesteld
 3. heeft voorgesteld
 4. hebben voorgesteld
 5. hebben voorgesteld
 6. hebben voorgesteld
v.v.t.
 1. had voorgesteld
 2. had voorgesteld
 3. had voorgesteld
 4. hadden voorgesteld
 5. hadden voorgesteld
 6. hadden voorgesteld
o.t.t.t.
 1. zal voorstellen
 2. zult voorstellen
 3. zal voorstellen
 4. zullen voorstellen
 5. zullen voorstellen
 6. zullen voorstellen
o.v.t.t.
 1. zou voorstellen
 2. zou voorstellen
 3. zou voorstellen
 4. zouden voorstellen
 5. zouden voorstellen
 6. zouden voorstellen
diversen
 1. stel voor!
 2. stelt voor!
 3. voorgesteld
 4. voorstellend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

voorstellen [de ~] Nomen, Plural

 1. de voorstellen (proposities)
  the suggestions; the proposals; the propositions

Übersetzung Matrix für voorstellen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
proposals proposities; voorstellen
propositions proposities; voorstellen
suggestions proposities; voorstellen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
introduce introduceren; kennis laten maken; voorstellen aandragen; aanvoeren; inbrengen; inleiden; invoegen; inwerken; naar voren brengen; openen; opperen; poneren; prepareren; stellen; voorbereiden op
introduce somebody to introduceren; kennis laten maken; voorstellen
propose voorslaan; voorstellen aanbevelen; aanraden; aanvoeren; iemand recommanderen; naar voren brengen; nomineren; opperen; poneren; te berde brengen; ter overweging geven; van plan zijn; voordragen; voorleggen
- verbeelden

Verwandte Wörter für "voorstellen":


Synonyms for "voorstellen":


Verwandte Definitionen für "voorstellen":

 1. het erop laten lijken2
  • in dat toneelstuk stelt hij de koning voor2
 2. als plan voorleggen2
  • zij stelde voor te gaan lopen2
 3. iets voorstellen alsof2
  • het zo vertellen dat het net lijkt alsof2
 4. je er een idee van vormen2
  • hij stelt zich de toekomst nogal somber voor2
 5. vertellen wie ze zijn of hoe ze heten2
  • ik zal mijn vrienden aan u voorstellen2

Wiktionary Übersetzungen für voorstellen:

voorstellen
verb
 1. een plan voorleggen
 2. een beeld geven
voorstellen
verb
 1. place at disposal
 2. propose
 3. to propose; to recommend
 4. to and make something or someone known by formal announcement or recommendation
 5. to cause someone to be acquainted
 6. (transitive) to conjecture
 7. (transitive) to believe
 8. (transitive) to form a mental image of something
 9. propose for consideration
 10. bring into the presence of
 11. to suggest a plan or course of action
 12. to present again or anew
 13. to portray by pictorial or plastic art
 14. to portray by mimicry or action of any kind
 15. to serve as a sign or symbol of
 16. to ask for without demanding
 17. to discourse, to represent

Cross Translation:
FromToVia
voorstellen propose; suggest vorschlagen — (transitiv): einen Vorschlag machen; eine Empfehlung machen, die abgelehnt werden kann
voorstellen offer; introduce; present; perform; play; reenact; render; depict; represent; constitute; bid; make an offer; tender; offer up; sacrifice; donate; give; grant offrirprésenter quelque chose à quelqu’un, souhaiter qu’il l’accepter.
voorstellen suggest; propose; proffer proposermettre en avant, de vive voix ou par écrit, pour qu’on l’examiner, pour qu’on en délibérer.
voorstellen introduce; present; offer; perform; play; reenact; render; depict; represent; constitute présenter — Traductions à trier suivant le sens

Verwandte Übersetzungen für voorstel