Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. voornamelijk:
  2. Wiktionary:
  3. User Contributed Translations for voornamelijk:
    • primarily, predominantly, in particular


Niederländisch

Detailübersetzungen für voornamelijk (Niederländisch) ins Englisch

voornamelijk:


Übersetzung Matrix für voornamelijk:

AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chiefly hoofdzakelijk; in de eerste plaats; in het bijzonder; met name; overwegend; vooral; voornamelijk
mainly hoofdzakelijk; in de eerste plaats; in het bijzonder; met name; overwegend; vooral; voornamelijk meestens; overwegend
principally hoofdzakelijk; in de eerste plaats; in het bijzonder; met name; overwegend; vooral; voornamelijk

Verwandte Wörter für "voornamelijk":

  • voornamelijke

Wiktionary Übersetzungen für voornamelijk:

voornamelijk
adverb
  1. in hogere mate
voornamelijk
adverb
  1. chiefly; for the most part
  2. mainly
  3. of prime importance