Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. voorkomen:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for voorkomen:
  • prevalence, occurence


Niederländisch

Detailübersetzungen für voorkomen (Niederländisch) ins Englisch

voorkomen:

voorkomen Verb (voorkom, voorkomt, voorkwam, voorkwamen, voorkomen)

 1. voorkomen (zich voordoen; gebeuren; plaats hebben)
  to occur; to take place; to happen; to pass
  • occur Verb (occurs, occured, occuring)
  • take place Verb (takes place, took place, taking place)
  • happen Verb (happens, happened, happening)
  • pass Verb (passes, passed, passing)
 2. voorkomen (een bezwaar ondervangen; ondervangen)

Konjugationen für voorkomen:

o.t.t.
 1. voorkom
 2. voorkomt
 3. voorkomt
 4. voorkomen
 5. voorkomen
 6. voorkomen
o.v.t.
 1. voorkwam
 2. voorkwam
 3. voorkwam
 4. voorkwamen
 5. voorkwamen
 6. voorkwamen
v.t.t.
 1. heb voorkomen
 2. hebt voorkomen
 3. heeft voorkomen
 4. hebben voorkomen
 5. hebben voorkomen
 6. hebben voorkomen
v.v.t.
 1. had voorkomen
 2. had voorkomen
 3. had voorkomen
 4. hadden voorkomen
 5. hadden voorkomen
 6. hadden voorkomen
o.t.t.t.
 1. zal voorkomen
 2. zult voorkomen
 3. zal voorkomen
 4. zullen voorkomen
 5. zullen voorkomen
 6. zullen voorkomen
o.v.t.t.
 1. zou voorkomen
 2. zou voorkomen
 3. zou voorkomen
 4. zouden voorkomen
 5. zouden voorkomen
 6. zouden voorkomen
diversen
 1. voorkom!
 2. voorkomt!
 3. voorkomen
 4. voorkomend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

voorkomen [het ~] Nomen

 1. het voorkomen (uiterlijk; verschijning; gedaante; )
  the appearance; the exterior; the looks; the look
 2. het voorkomen (iemand zijn uiterlijk; verschijning; uiterlijk; )
  the appearance; the looks
 3. het voorkomen (dekmantel; façade; schijn; masker)
  the disguise; the façade

voorkomen

 1. voorkomen (beletten; verhinderen; belemmeren; voorkómen)
  to obstruct; to keep from
  • obstruct Verb (obstructs, obstructed, obstructing)
  • keep from Verb (keeps from, kept from, keeping from)
  to prevent
  – keep from happening or arising; make impossible 1
  • prevent Verb (prevents, prevented, preventing)

Übersetzung Matrix für voorkomen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appearance aangezicht; aanzien; buitenkant; gedaante; gelaat; iemand zijn uiterlijk; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm aanblik; aanzien; allure; blijkbaarheid; comparatie; exterieur; figuur; gedaante; klaarblijkelijkheid; postuur; uiterlijk; verschijnen; verschijning; verschijningsvorm
disguise dekmantel; façade; masker; schijn; voorkomen verkleding; vermomming
exterior aangezicht; aanzien; buitenkant; gedaante; gelaat; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm aanzien; buitenkant; buitenste; buitenzijde; exterieur
façade dekmantel; façade; masker; schijn; voorkomen façade; front; gevel; pui; voorgevel; voorkant
look aangezicht; aanzien; buitenkant; gedaante; gelaat; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm aanblik; aanzicht; blikken; expressie; gelaatsuitdrukking; gezichtsuitdrukking; kijkje; oogopslagen; uitdrukking
looks aangezicht; aanzien; buitenkant; gedaante; gelaat; iemand zijn uiterlijk; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm aanzien; exterieur
pass bergpas; entreebiljet; kaart; kaartje; pas; pasje; paspoort; plaatsbewijs; ticket; toegangsbewijs
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
disguise achterhouden; bemantelen; camoufleren; in omgeving op laten gaan; verbergen; verbloemen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; verkleden; vermommen; versluieren; verstoppen; wegstoppen
happen gebeuren; plaats hebben; voorkomen; zich voordoen gebeuren; geschieden; plaats hebben; plaats vinden; toegaan
keep from belemmeren; beletten; verhinderen; voorkomen; voorkómen
look blikken; blikken werpen; er uitzien; eruit zien; kijken; lijken; ogen; schijnen; schouwen; toeschijnen; toeschouwen
meet with objections een bezwaar ondervangen; ondervangen; voorkomen
obstruct belemmeren; beletten; verhinderen; voorkomen; voorkómen afbreken; afhouden; barricaderen; beletten; blokkeren; doen mislukken; doen ophouden; een stokje steken voor; ervanaf houden; obstructie plegen; onderbreken; stremmen; verijdelen; versperren; weerhouden
occur gebeuren; plaats hebben; voorkomen; zich voordoen gebeuren; geschieden; ontspinnen; opdagen; opduiken; opkomen; passeren; plaats hebben; plaats vinden; plaatsvinden; verschijnen; voordoen; voorvallen
pass gebeuren; plaats hebben; voorkomen; zich voordoen aanbieden; aangeven; aankomen; aanreiken; afgeven; aflopen; besteden; bezoeken; doorbrengen; gaan; geven; iemand opzoeken; inhalen; langsgaan; langskomen; op visite gaan; overgeven; overhandigen; passeren; reiken; slagen voor; slijten; toesteken; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan; voorbijkomen; voorbijrijden; zich begeven
prevent belemmeren; beletten; verhinderen; voorkomen; voorkómen afhouden; beletten; dwarsbomen; dwarsliggen; ervanaf houden; tegenwerken; weerhouden; weren
take place gebeuren; plaats hebben; voorkomen; zich voordoen gebeuren; geschieden; plaats hebben; plaats vinden

Verwandte Wörter für "voorkomen":

 • voorkomens

Verwandte Definitionen für "voorkomen":

 1. ervoor zorgen dat het niet gebeurt2
  • ze probeerde het ongeluk te voorkomen2
 2. gebeuren of er zijn2
  • het komt niet vaak voor dat hij op tijd is2
 3. lijken of schijnen2
  • dat gezicht komt mij bekend voor2
 4. voor de rechtbank verschijnen2
  • hij moet binnenkort vóórkomen2

Wiktionary Übersetzungen für voorkomen:

voorkomen
verb
 1. met regelmaat ergens te vinden zijn
 2. voor het gerecht verschijnen
 3. soms gebeuren
 4. dunken, toeschijnen
  • voorkomenseem
 5. ervoor zorgen dat iets niet gebeurt
voorkomen
verb
 1. to be present or found
 2. present itself
 3. occur in pairs
 4. to avert or prevent
noun
 1. outward appearance
 2. character; aspect
 3. way of speaking or acting
 4. the state of being, existing, or occurring

Cross Translation:
FromToVia
voorkomen air airmélange gazeux constituer l’atmosphère.
voorkomen speed; pace; velocity; appearance; aspect; look; sight; view; countenance; guise; respect allurefaçon d’aller, de marcher.
voorkomen put to sleep assoupirendormir à demi.
voorkomen prevent; forestall; obviate empêcherentraver quelqu’un dans la réalisation de quelque chose.
voorkomen act; perform paraîtreexposer à la vue, se faire ou se laisser voir, se manifester.
voorkomen prevent; forestall; obviate; precede; anticipate; warn prévenir — (vieilli) devancer, venir avant.
voorkomen appear; seem; look; act; look like sembler — avoir l’air, l’apparence

Verwandte Übersetzungen für voorkomen