Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. versterking:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for versterking:
  • empowerment, enhancement


Niederländisch

Detailübersetzungen für versterking (Niederländisch) ins Englisch

versterking:

versterking [de ~ (v)] Nomen

 1. de versterking (versteviging; consolidatie; verharding)
  the consolidation; the strengthening; the reinforcement; the amplification; the intensification; the fortification; the affirmation; the confirmation
 2. de versterking (verrijking)
  the enrichment; the fortification
 3. de versterking (toename; verhoging; vermedevuldigen; )
  the increase; the expansion; the rise; the growth

Übersetzung Matrix für versterking:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
affirmation consolidatie; verharding; versterking; versteviging aanneming; affirmatie; bevestiging; confirmatie; orderbevestiging
amplification consolidatie; verharding; versterking; versteviging
confirmation consolidatie; verharding; versterking; versteviging aanneming; affirmatie; bekrachtiging; bevestiging; confirmatie; vormsel
consolidation consolidatie; verharding; versterking; versteviging consolidatie
enrichment verrijking; versterking
expansion aangroei; aanwas; aanwinst; expansie; groei; groter worden; stijging; toename; toeneming; uitbreiding; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; versterking aanbouw; aanvulling; expansie; groei; toename; uitbouw; uitbreiding; uitlegging; uitspreiding; uitzetting; verbreiding; vergroting
fortification consolidatie; verharding; verrijking; versterking; versteviging bolwerk; citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; sloten; veiligheidssloten
growth aangroei; aanwas; aanwinst; expansie; groei; groter worden; stijging; toename; toeneming; uitbreiding; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; versterking aanfok; aangroeiing; aankweek; aankweken; aanplant; aanvulling; aanwas; bloei; cultuur; expansie; fok; fokkerij; gezwel; groei; groeien; groeiproces; knobbel; kweken; ontplooiing; ontwikkeling; reproductie; teelt; toename; tumor; uitbreiding; uitzetting; verbouw; vergroting; vermeerdering; voortbrenging; voortplanting; wasdom
increase aangroei; aanwas; aanwinst; expansie; groei; groter worden; stijging; toename; toeneming; uitbreiding; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; versterking aangroeiing; aanvulling; aanwas; expansie; groei; het groter worden; klimmen; omhoogkomen; ontwikkelingsgang; opstijgen; progressie; stijgen; stijging; toename; toename voorraad; uitbreiding; uitzetten; uitzetting; vergroting; verloop; vermeerdering; vermenigvuldiging; verveelvoudiging; voortgang; vooruitgang; vordering; wijd worden
intensification consolidatie; verharding; versterking; versteviging intensivering; verdieping; verscherping
reinforcement consolidatie; verharding; versterking; versteviging
rise aangroei; aanwas; aanwinst; expansie; groei; groter worden; stijging; toename; toeneming; uitbreiding; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; versterking aangroeiing; aanwas; bult; heuvel; klimmen; omhoogkomen; opstijgen; stijgen; stijging; toename; vermeerdering; vooruitgang; vordering
strengthening consolidatie; verharding; versterking; versteviging
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
increase aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; hoger worden; omhooggaan; omhoogkomen; opstijgen; opvliegen; opzetten; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; vergroten; vermeerderen; volgroeien; volwassen worden; zich vermeerderen
rise aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; bevorderd worden; de hoogte ingaan; gaan staan; gedijen; groeien; groot worden; groter worden; hoger worden; hogerop komen; in de lucht omhoogstijgen; naar boven gaan; omhoog komen; omhoog rijzen; omhooggaan; omhoogkomen; omhoogrijzen; omhoogstijgen; opborrelen; opgroeien; opstaan; opstijgen; opvliegen; opwellen; opzetten; rijzen; stijgen; toenemen; uitrijzen; uittorenen; verheffen; vermeerderen; zich opwerken
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
strengthening versterkend

Verwandte Wörter für "versterking":

 • versterkingen

Wiktionary Übersetzungen für versterking:

versterking
noun
 1. het versterken
 2. extra hulp in probleemsituaties
 3. een fortificatie
 4. 4. signaalversterking
versterking
noun
 1. thing that reinforces