Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. verantwoordelijk:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for verantwoordelijk:
  • in charge


Niederländisch

Detailübersetzungen für verantwoordelijk (Niederländisch) ins Englisch

verantwoordelijk:

verantwoordelijk Adjektiv

 1. verantwoordelijk (toerekeningsvatbaar)
 2. verantwoordelijk (aansprakelijk; gehouden)
  responsible; liable; answerable

Übersetzung Matrix für verantwoordelijk:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accountable toerekeningsvatbaar; verantwoordelijk
answerable aansprakelijk; gehouden; toerekeningsvatbaar; verantwoordelijk
compos mentis toerekeningsvatbaar; verantwoordelijk
liable aansprakelijk; gehouden; verantwoordelijk
responsible aansprakelijk; gehouden; toerekeningsvatbaar; verantwoordelijk

Verwandte Wörter für "verantwoordelijk":


Verwandte Definitionen für "verantwoordelijk":

 1. waarbij je veel moet kunnen uitleggen en bewijzen1
  • dat is erg verantwoordelijk werk1
 2. wie moet kunnen uitleggen waarom hij het zo doet1
  • de directeur is verantwoordelijk voor de school1

Wiktionary Übersetzungen für verantwoordelijk:

verantwoordelijk
adjective
 1. iets met extra verplichtingen of moeilijkheden om het goed te laten lopen
 2. de verantwoordelijkheid hebbend
adverb
 1. er op aangesproken kunnen worden als het niet goed gaat
verantwoordelijk
adjective
 1. responsible
 2. having responsibility
 3. Having accountability
 4. answerable for an act performed or for its consequences
 5. able to answer reasonably for one's conduct
 6. involving a degree of personal accountability
 7. being a primary cause or agent of some event or action

Cross Translation:
FromToVia
verantwoordelijk responsible verantwortlich — eine Verantwortung für etwas habend, für etwas zuständig seiend
verantwoordelijk account; for; answer; something; be; accountable; in charge; of; responsible; draw verantwortlich zeichnenAmtssprache, verantwortlich zeichnen für etwas: die übertragene Verantwortung ausübend seine Unterschrift unter etwas setzen
verantwoordelijk responsible; accountable; corresponding; counterpart; compatible; congruent correspondant — Qui correspondre à quelque chose.