Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. termijn:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für termijn (Niederländisch) ins Englisch

termijn:

termijn [de ~ (m)] Nomen

  1. de termijn (periode; tijdsduur; tijdsbestek)
    the term; the period of time; the period; the space of time; the time; the space
  2. de termijn (sluitingstermijn; tijdlimiet)
    the deadline; the time-limit; the closing date

Übersetzung Matrix für termijn:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
closing date sluitingstermijn; termijn; tijdlimiet richtdatum; streefdatum
deadline sluitingstermijn; termijn; tijdlimiet deadline; richtdatum; sluitingsdatum; streefdatum; tijdslimiet
period periode; termijn; tijdsbestek; tijdsduur epoch; epoche; era; looptijd; menstruatie; ongesteldheid; periode; tijd; tijdperk; tijdruimte; tijdsgewricht; tijdsverloop; tijdvak
period of time periode; termijn; tijdsbestek; tijdsduur poosje; tijdruimte; tijdsruimte
space periode; termijn; tijdsbestek; tijdsduur Space; afstand; distantie; eindpunt; heelal; kloof; luchtruim; opening; ruimte; spatie; spleet; tussenruimte; uitsparing; universum; wereldruimte
space of time periode; termijn; tijdsbestek; tijdsduur poosje; tijdruimte
term periode; termijn; tijdsbestek; tijdsduur aanduiding; benaming; benoeming; conditie; eis; frase; gezegde; looptijd; naam; schooltijd; term; uitdrukking; vereiste; voorwaarde; zegswijze; zin
time periode; termijn; tijdsbestek; tijdsduur keer; maal; tijd; tijdruimte
time-limit sluitingstermijn; termijn; tijdlimiet richtdatum; streefdatum; tijdslimiet
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
space spatieren; spatiëren; van spaties voorzien
term benoemen; een naam geven; noemen; vernoemen
time de tijd opnemen; klokken; timen
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
period of time jaar; tijdsperiode

Verwandte Wörter für "termijn":

  • termijnen

Wiktionary Übersetzungen für termijn:

termijn
noun
  1. een vast tijdstip waarop iets gaat gebeuren of iets gebeurd moet zijn

Cross Translation:
FromToVia
termijn respite; deadline; time limit Frist — spätester Zeitpunkt

Verwandte Übersetzungen für termijn