Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. tegelijkertijd:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für tegelijkertijd (Niederländisch) ins Englisch

tegelijkertijd:


Übersetzung Matrix für tegelijkertijd:

AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
at the same time gelijktijdig; tegelijk; tegelijkertijd alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; gelijktijdig; mede; ook; op hetzelfde moment; simultaan; tegelijk; terwijl; terzelfder tijd; tevens; tezelfdertijd
concurrently gelijktijdig; tegelijk; tegelijkertijd
simultaneously gelijktijdig; tegelijk; tegelijkertijd tezelfdertijd
- meteen; tegelijk

Synonyms for "tegelijkertijd":


Verwandte Definitionen für "tegelijkertijd":

  1. op hetzelfde moment1
    • we hebben gewerkt, maar tegelijkertijd ook veel gekletst1

Wiktionary Übersetzungen für tegelijkertijd:

tegelijkertijd
adverb
  1. at the same time
  2. occurring at the same time