Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für succes (Niederländisch) ins Englisch

succes:

succes [het ~] Nomen

 1. het succes (welslagen; voorspoedigheid)
  the success; the prosperity
 2. het succes
  the success
 3. het succes (bestseller; hit)
  the cracker; the hit; the chart topper; the bestseller; the box-office success
 4. het succes (succesnummer; hit; kraker; )
  the smasher; the hit; the smash hit; the winner; the smash

Übersetzung Matrix für succes:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bestseller bestseller; hit; succes
box-office success bestseller; hit; succes kasstuk; kassucces
chart topper bestseller; hit; succes
cracker bestseller; hit; succes absolute meevaller; klapper; klepper; topper; voetzoeker
hit bestseller; hit; kasstuk; klapper; kraker; schlager; succes; succesnummer; successtuk; topper; treffer aanrijding; botsing; collisie; doelpunt; goal; hit; raakschot; schot in de roos; successtuk; treffer
prosperity succes; voorspoedigheid; welslagen heil; voorspoed; welstand; welvaart; welvarendheid; welzijn
smash hit; kasstuk; klapper; kraker; schlager; succes; succesnummer; successtuk; topper; treffer aanrijding; beurskrach; botsing; collisie; debacle; ineenstorting; ineenzakking; instorting; krach
smash hit hit; kasstuk; klapper; kraker; schlager; succes; succesnummer; successtuk; topper; treffer
smasher hit; kasstuk; klapper; kraker; schlager; succes; succesnummer; successtuk; topper; treffer
success succes; voorspoedigheid; welslagen gelukken; lukken; slagen; welstand; welvaart
winner hit; kasstuk; klapper; kraker; schlager; succes; succesnummer; successtuk; topper; treffer doelpunt; goal; overwinnaar; successtuk; treffer; triomfator; winnaar
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hit beroeren; een klap geven; hard slaan; hengsten; meppen; ontroeren; raken; slaan; timmeren; treffen
smash aan stukken breken; aan stukken slaan; breken; een klap geven; fijnmaken; in stukken breken; inslaan; kapotbreken; kapotgooien; kapotslaan; platdrukken; slaan; smashen; stukbreken; stukgooien; stukslaan; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hit aangeschoten; geslagen; getroffen

Verwandte Wörter für "succes":

 • successen

Verwandte Definitionen für "succes":

 1. gunstige afloop of resultaat1
  • hij heeft de cursus met succes gevolgd1

Wiktionary Übersetzungen für succes:

succes
noun
 1. het slagen van een opzet
succes
interjection
 1. wish of fortune or encouragement
 2. an expression of good will
noun
 1. achievement of one's aim or goal

Cross Translation:
FromToVia
succes success Fangübertragen: Ausbeute, Erfolg
succes outcome; end result; success; achievement; consequence; sequel; corollary; aftermath; effect; consistency aboutissement — Action d’aboutir.
succes success; achievement; hit succès — Ce qui arriver à quelqu’un de conforme au but qu’il se proposer dans une affaire, dans une entreprise, dans un travail.

Verwandte Übersetzungen für succes