Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. order:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für order (Niederländisch) ins Englisch

order:

order [de ~] Nomen

 1. de order (dwangbevel; opdracht; taak; consigne; bevelschrift)
  the assignment; the order; the shibboleth; the instruction; the command; the parole; the cue; the motto
 2. de order (bevel; commando)
  the order; the command

order

 1. order
  the order
  – A confirmed request for delivery of goods and services based on specified terms. An order is a quote that has been accepted by a customer. 1

Übersetzung Matrix für order:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assignment bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanwijzing; gunning; instructie; kwestie; opgaaf; opgave; probleem; toewijzing; voorschrift; vraagstuk; zwaarte
command bevel; bevelschrift; commando; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanvoeren; aanvoering; aanwijzing; autoriteit; beheersing; dienstorder; gebod; gezag; heerschappij; instructie; leiding; macht; mate van bekwaamheid; opdracht; oppperbevel; voorgaan; voorschrift
cue bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanwijzing; keu; stapel; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk
instruction bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanwijzing; bevelschrift; briefing; consigne; cursus; handleiding; instructie; lastbrief; lastgeving; lering; les; mandaat; onderricht; onderrichting; onderwijs; opdracht; uitleg; voorschrift
motto bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak devies; leus; leuze; lijfspreuk; motto; parool; spreuk
order bevel; bevelschrift; commando; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanwijzing; bestelling; bevelschrift; bezorging; decoratie; dienstorder; ereteken; gebod; instructie; lastbrief; lintje; mandaat; onderscheiding; onderscheidingsteken; orde; overhandiging; regelmaat; ridderorde; voorschrift; z-volgorde
parole bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak devies; lijfspreuk; motto
shibboleth bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak
- bevel; opdracht
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
command aanvoeren; besturen; bevel voeren over; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; leiden; leiding geven; leidinggeven; managen; opdragen; verordenen; verordonneren; voorzitten
order aanrukken; aanvoeren; afkondigen; bestellen; bevel voeren over; bevelen; catalogiseren; classificeren; commanderen; decreteren; dicteren; een brief dicteren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; ingeven; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; opdragen; ordenen; orderen; organiseren; overheersen; rangordenen; rangschikken; regelen; regeren; schikken; uitvaardigen; verordenen; verordonneren; voorschrijven

Verwandte Wörter für "order":

 • orders, ordertje, ordertjes

Synonyms for "order":


Verwandte Definitionen für "order":

 1. opdracht om iets te leveren2
  • wij hebben een order bij dat bedrijf geplaatst2
 2. wat je moet doen van iemand2
  • de soldaten kregen een order om te vertrekken2

Wiktionary Übersetzungen für order:

order
noun
 1. een verzoek om diensten of goederen te leveren
 2. verplicht uit te voeren opdracht zonder enige tegenspraak
order
noun
 1. that which is enjoined; command
 2. command
 3. request for some product or service

Cross Translation:
FromToVia
order command; control commande — comm|fr ordre donné à un fabricant, à un ouvrier, à un artiste de faire un certain ouvrage, ou à un marchand de faire une certaine livraison.

Verwandte Übersetzungen für order