Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. ontvangstbewijs:


Niederländisch

Detailübersetzungen für ontvangstbewijs (Niederländisch) ins Englisch

ontvangstbewijs:

ontvangstbewijs [het ~] Nomen

  1. het ontvangstbewijs (reçu)
    the receipt

Übersetzung Matrix für ontvangstbewijs:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
receipt ontvangstbewijs; reçu beweringsgrond; bewijs; bewijs van ontvangst; bewijsje; kassabon; kwitantie; ontvangst; recette; reçu; voucher
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
receipt rekening betalen; voldoen

Verwandte Wörter für "ontvangstbewijs":

  • ontvangstbewijzen