Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. onherroepelijk:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für onherroepelijk (Niederländisch) ins Englisch

onherroepelijk:


Übersetzung Matrix für onherroepelijk:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
imperative gebiedende wijs; imperatief; wezenlijkste
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
definite onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk definitief; geprononceerd; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; permanent; uitgesproken; vastgesteld; vaststaand
imperative onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk broodnodig; door de behoefte vereist; dwingend; gebiedend; gelastend; hoognodig; imperatief; nodig; noodzakelijk; onafwijsbaar; vereisend
incontrovertible onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk onweerlegbaar; vast en zeker
indisputable onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk absoluut; onomstotelijk; ontegenzeggelijk; onvoorwaardelijk; onweerlegbaar; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
inevitable onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk; onafwendbaar; onvermijdelijk
irretrievable onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk onherstelbaar; reddeloos
unavoidable onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk

Verwandte Wörter für "onherroepelijk":

  • onherroepelijkheid, onherroepelijke

Wiktionary Übersetzungen für onherroepelijk:


Cross Translation:
FromToVia
onherroepelijk final; definite; definitive; decided; decisive; firm; positive; affirmative définitif — Qui régler, fixer de manière qu’on n’y devoir plus revenir.