Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. oefenen:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for oefenen:
  • excercise


Niederländisch

Detailübersetzungen für oefenen (Niederländisch) ins Englisch

oefenen:

oefenen Verb (oefen, oefent, oefende, oefenden, geoefend)

 1. oefenen (repeteren)
  to practise; to rehearse; to exercise; to train; to practice
  • practise Verb, britisch (practises, practised, practising)
  • rehearse Verb (rehearses, rehearsed, rehearsing)
  • exercise Verb (exercises, exercised, exercising)
  • train Verb (trains, trained, training)
  • practice Verb, amerikanisch (practices, practiced, practicing)
 2. oefenen (ontwikkelen; trainen)
  to exercise; to practice; to train; to tutor; to practise
  • exercise Verb (exercises, exercised, exercising)
  • practice Verb, amerikanisch (practices, practiced, practicing)
  • train Verb (trains, trained, training)
  • tutor Verb (tutors, tutored, tutoring)
  • practise Verb, britisch (practises, practised, practising)
 3. oefenen (repeteren; herhalen)
  to rehearse; to resume; to repeat; to practise; to redo; to practice
  • rehearse Verb (rehearses, rehearsed, rehearsing)
  • resume Verb (resumes, resumed, resuming)
  • repeat Verb (repeats, repeated, repeating)
  • practise Verb, britisch (practises, practised, practising)
  • redo Verb (redoes, redid, redoing)
  • practice Verb, amerikanisch (practices, practiced, practicing)
 4. oefenen (trainen; harden; coachen; bekwamen)
  to practise; to train; to lead up; to practice
  • practise Verb, britisch (practises, practised, practising)
  • train Verb (trains, trained, training)
  • lead up Verb (leads up, led up, leading up)
  • practice Verb, amerikanisch (practices, practiced, practicing)
  to tutor
  – be a tutor to someone; give individual instruction 1
  • tutor Verb (tutors, tutored, tutoring)
   • She tutored me in Spanish1

Konjugationen für oefenen:

o.t.t.
 1. oefen
 2. oefent
 3. oefent
 4. oefenen
 5. oefenen
 6. oefenen
o.v.t.
 1. oefende
 2. oefende
 3. oefende
 4. oefenden
 5. oefenden
 6. oefenden
v.t.t.
 1. heb geoefend
 2. hebt geoefend
 3. heeft geoefend
 4. hebben geoefend
 5. hebben geoefend
 6. hebben geoefend
v.v.t.
 1. had geoefend
 2. had geoefend
 3. had geoefend
 4. hadden geoefend
 5. hadden geoefend
 6. hadden geoefend
o.t.t.t.
 1. zal oefenen
 2. zult oefenen
 3. zal oefenen
 4. zullen oefenen
 5. zullen oefenen
 6. zullen oefenen
o.v.t.t.
 1. zou oefenen
 2. zou oefenen
 3. zou oefenen
 4. zouden oefenen
 5. zouden oefenen
 6. zouden oefenen
en verder
 1. ben geoefend
 2. bent geoefend
 3. is geoefend
 4. zijn geoefend
 5. zijn geoefend
 6. zijn geoefend
diversen
 1. oefen!
 2. oefent!
 3. geoefend
 4. oefenend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für oefenen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
exercise oefening; vaardigheidsoefening
practice aanwenden; aanwending; dokteren; ervaring; gebruik; oefening; oplappen; praktijk; routine; toepassing; uitoefening; vaardigheidsoefening; werkervaring
practise aanwenden; aanwending; dokteren; ervaring; gebruik; oefening; oplappen; praktijk; routine; toepassing; uitoefening; vaardigheidsoefening; werkervaring
redo vooruitrolfase
repeat herhaling; herkansing; heruitzending; nog eens doen; reprise
resume curriculum vitae; cv; resumé
train karavaan; sleep; spoortrein; trein; treinstel
tutor begeleider; curator; docent; instructeur; leerkracht; leermeester; leraar; meester; mentor; oefenmeester; onderwijzer; opleider; opleidster; opvoeder; pedant; schoolmeester; voogd
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
exercise oefenen; ontwikkelen; repeteren; trainen exerceren; praktiseren; sport uitoefenen
lead up bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen omhoogleiden; omhoogvoeren; opleiden; scholen
practice bekwamen; coachen; harden; herhalen; oefenen; ontwikkelen; repeteren; trainen aangrijpen; aanwenden; benutten; beoefenen; bezigen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; instuderen; leren; praktiseren; sport uitoefenen; toepassen; uitoefenen
practise bekwamen; coachen; harden; herhalen; oefenen; ontwikkelen; repeteren; trainen aangrijpen; aanwenden; benutten; beoefenen; bezigen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; instuderen; leren; praktiseren; sport uitoefenen; toepassen; uitoefenen
redo herhalen; oefenen; repeteren opnieuw
rehearse herhalen; oefenen; repeteren
repeat herhalen; oefenen; repeteren blijven zitten; doubleren; echoën; herhalen; nabouwen; napraten; navertellen; nazeggen
resume herhalen; oefenen; repeteren hernieuwen; herstellen; hervatten; in goede staat brengen; opknappen; opnieuw beginnen; renoveren; verbeteren; vernieuwen
train bekwamen; coachen; harden; oefenen; ontwikkelen; repeteren; trainen africhten; bijbrengen; blokken; dier africhten; doceren; dresseren; inlichten; leren; onderrichten; onderwijzen; opleiden; scholen; studeren; trainen; voorlichten
tutor bekwamen; coachen; harden; oefenen; ontwikkelen; trainen bijleren; opleiden; scholen

Verwandte Definitionen für "oefenen":

 1. het verschillende keren doen om het te leren2
  • ze oefenen een toneelstuk2

Wiktionary Übersetzungen für oefenen:

oefenen
verb
 1. to repeat an activity as a way of improving one's skill
 2. to practice an ability
 3. to teach a task