Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für nodig (Niederländisch) ins Englisch

nodig:


Übersetzung Matrix für nodig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
essential elementaire zaak; noodzaak
imperative gebiedende wijs; imperatief; wezenlijkste
pressing persing
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
essential door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk benodigd; broodnodig; cruciaal; elementair; essentieel; fundamenteel; gewenst; gewild; hard nodig; hoognodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; vereist; verlangd; wenselijk; wezenlijk
imperative door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk broodnodig; dwingend; gebiedend; gelastend; hoognodig; imperatief; onafwendbaar; onafwijsbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk; vereisend
inevitable door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk
necessary door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk benodigd; broodnodig; gewenst; gewild; hoognodig; verlangd; wenselijk
pressing door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk afdoend; broodnodig; dringend; hoognodig; klemmend; met spoed; overtuigend; spoedeisend; urgent
required door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk verplicht
urgent door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk broodnodig; dringend; hoognodig; klemmend; met spoed; spoedeisend; urgent
vital door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk beslissend; broodnodig; cruciaal; doorslaggevend; elementair; essentieel; hoognodig; levenskrachtig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van levensbelang; vereist; vitaal; wezenlijk
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
inevitably door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk noodzakelijkerwijs
necessarily door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk broodnodig; hoognodig
needfully door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk noodzakelijkerwijs
of necessity door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk noodzakelijkerwijs

Verwandte Wörter für "nodig":

  • nodige

Verwandte Definitionen für "nodig":

  1. wat je niet kunt missen, waar je behoefte aan hebt1
    • ik heb geld nodig om eten te kopen1

Wiktionary Übersetzungen für nodig:

nodig
adjective
  1. waar behoefte aan is
nodig
adjective
  1. needed, required
  2. obligatory
  3. necessary
adverb
  1. of necessity

Cross Translation:
FromToVia
nodig necessary erforderlich — jemand/etwas ist nötig, wird gebraucht
nodig necessary nötig — dringend erforderlich, nicht entbehrlich
nodig necessary; needed; mandatory nécessaire — Qui permet de réaliser une tâche.

Verwandte Übersetzungen für nodig