Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. missen:
 2. mis:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für missen (Niederländisch) ins Englisch

missen:

missen Verb (mis, mist, miste, misten, gemist)

 1. missen (vermissen)
  to miss; be missed; to be missing; to lose; to be lost
 2. missen (iets mislopen; mislopen)
  to miss; to overlook
  • miss Verb (misses, missed, missing)
  • overlook Verb (overlooks, overlooked, overlooking)

Konjugationen für missen:

o.t.t.
 1. mis
 2. mist
 3. mist
 4. missen
 5. missen
 6. missen
o.v.t.
 1. miste
 2. miste
 3. miste
 4. misten
 5. misten
 6. misten
v.t.t.
 1. heb gemist
 2. hebt gemist
 3. heeft gemist
 4. hebben gemist
 5. hebben gemist
 6. hebben gemist
v.v.t.
 1. had gemist
 2. had gemist
 3. had gemist
 4. hadden gemist
 5. hadden gemist
 6. hadden gemist
o.t.t.t.
 1. zal missen
 2. zult missen
 3. zal missen
 4. zullen missen
 5. zullen missen
 6. zullen missen
o.v.t.t.
 1. zou missen
 2. zou missen
 3. zou missen
 4. zouden missen
 5. zouden missen
 6. zouden missen
diversen
 1. mis!
 2. mist!
 3. gemist
 4. missend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für missen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
miss blunder; fout; juffrouw; mejuffrouw; misgreep; misrekening; misschot; misser; misslag; misstap; misverstand; vergissing
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
be lost missen; vermissen aftakelen; ontbinden; rotten; verdwaald zijn; vergaan; verongelukken; verrotten; verteren; verzwakken; wegglijden; wegrotten
be missed missen; vermissen
be missing missen; vermissen afwezig zijn; mankeren; ontbreken; verzuimen
lose missen; vermissen erbij inschieten; kwijt raken; kwijtraken; verbeuren; vergokken; vergooien; verliezen; verloren gaan; verspelen; wegmaken; wegraken; zoek maken; zoekmaken
miss iets mislopen; mislopen; missen; vermissen ernaast gooien; misgooien; voorbijzien
overlook iets mislopen; mislopen; missen over het hoofd zien; voorbijzien

Verwandte Wörter für "missen":


Antonyme für "missen":


Verwandte Definitionen für "missen":

 1. het niet halen of raken1
  • ik heb de trein gemist1
 2. het niet langer hebben1
  • ik mis mijn portemonnee1
 3. voelen dat hij er niet is1
  • mijn vader is op vakantie, ik mis hem wel1

Wiktionary Übersetzungen für missen:

missen
verb
 1. niet raken, niet treffen
missen
verb
 1. to be late for something
 2. to avoid
 3. to feel the absence of someone or something
 4. to fail to hit
 5. be without, need, require

Cross Translation:
FromToVia
missen do without; miss entbehren — K|trans.|gehoben das Nichtvorhandensein einer Person beziehungsweise einer Sache als persönlichen Mangel empfindend erdulden müssen
missen lack; miss manquer — (vieilli) faillir, tomber en faute.
missen miss rater — Ne pas partir, en parlant d’une arme à feu. (Sens général).

missen form of mis:

mis [de ~] Nomen

 1. de mis (dienst; kerkviering)
  the worship; the mass; the Mass; the service

mis Adjektiv

 1. mis (onjuist; verkeerd; foutief; )
  incorrect; faulty; inaccurate; wrong; amiss; wrongly; false; off target; bad; off

Übersetzung Matrix für mis:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Mass dienst; kerkviering; mis
mass dienst; kerkviering; mis berg; dienst; grote hoeveelheid; gunst; hoop; massa; overvloed
service dienst; kerkviering; mis bediening; dienst; diensten; gunst; herstelling van materiaal; instituut; kuising; onderhoudsbeurt; opdienen; opruiming; reinigen; reiniging; revisie; schoonmaak; schoonmaken; serveren; service; serviceverlening; uitserveren; verpleging; verschaffing; verzorging; voorziening; zorg; zuivering
worship dienst; kerkviering; mis aanbidden; eerbied; eerbiedigen; prijzen; roemen; verering; verheerlijken; verheerlijking; verheffen
wrong onbillijkheid; ongelijk; ongerechtigheid; onrecht; onrechtvaardigheid; verkeerde
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
service van dienst zijn
worship aanbidden; adoreren; bidden tot; verafgoden
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
faulty ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd buiten gebruik; defect; lek; ondicht; onklaar; stuk
inaccurate ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd onnauwkeurig; onzorgvuldig
incorrect ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
wrongly ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
inaccurate inexact
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
amiss ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd
bad ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd achterbaks; gemeen; geniepig; gluiperig; in het geniep; min; slap; slapjes; slecht; snood; stiekem; vals
false ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd achterbaks; bedriegelijk; doortrapt; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; kwaadwillig; laag; leep; leugenachtig; listig; met slechte intentie; nagemaakt; niet echt; onecht; onwaar; onwaarachtig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals; verachtelijk
off ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd af; beëindigd; eraf; ervandoor; ervantussen; gedaan; gereed; klaar; uit; vanaf deze plaats; volbracht; weg
off target ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd
service dienstverlenend; dienstverlenende
wrong ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd abuis; abusief; doorelkaar; in de war

Verwandte Wörter für "mis":


Wiktionary Übersetzungen für mis:

mis
noun
 1. een godsdienstoefening in de katholieke kerk, een eucharistieviering
mis
noun
 1. Mass; church service
 2. musical setting of parts of the mass
 3. religion: sacrament of the Eucharist
 4. religion: celebration of the Eucharist
 5. religion: Eucharist
 6. (Roman Catholic Church) the principal liturgical service
adjective
 1. incorrect
 2. not working

Cross Translation:
FromToVia
mis mass messe — (christianisme) rite catholique qui commémore la mort de Jésus-Christ, et qui se fait par le ministère du prêtre devant un autel.