Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. maatgevend:


Niederländisch

Detailübersetzungen für maatgevend (Niederländisch) ins Englisch

maatgevend:

maatgevend Adjektiv

  1. maatgevend (vooraanstaande; toonaangevend; dominant; gezaghebbend)
    leading

Übersetzung Matrix für maatgevend:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
leading aanvoeren; aanvoering; besturen; interlinie; leiding; leidinggeven; regelafstand; voorgaan
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
leading dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanvoerend; befaamd; eerste; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; leidend; prominent; vooraan; vooraanstaand; vooraanstaande; voorin; voornaam; voorop

Verwandte Wörter für "maatgevend":

  • maatgevende