Niederländisch

Detailübersetzungen für links (Niederländisch) ins Englisch

links:

links Adjektiv

 1. links (linker)
 2. links (linksaf; linksom)

links [znw.] Nomen

 1. links (linkervleugel)
  the left wing; the radical wing; the left; the left-wing section

Übersetzung Matrix für links:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
left linkervleugel; links linkerkant; linkerzijde
left wing linkervleugel; links
left-wing section linkervleugel; links
radical wing linkervleugel; links
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clumsy gebrekkig; klungelig; knullig; krukkig; onbeholpen; onhandig; schutterig; slungelig; stoethaspelig; stumperig; stuntelig; sukkelend; sukkelig
left-hand linker; links
left-handed linker; links
loutish boers; hufterig; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ongemanierd; onhandig; onhoffelijk; opgeschoten; slungelig; stuntelig
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clumsy klungelig; links
loutish klungelig; links
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
left linker; links ervandoor gegaan; vertrokken
leftwards links; linksaf; linksom
on the left side linker; links
to the left linker; links; linksaf; linksom
turn to the left links; linksaf; linksom

Verwandte Wörter für "links":

 • linksheid, linkser, linksere, linkse, link

Synonyms for "links":


Antonyme für "links":


Verwandte Definitionen für "links":

 1. wat aan de kant zit waar ook je hart zit1
  • links van mij stond Evelien1
 2. wie het handigst met zijn linkerhand is1
  • mijn zusje schrijft links1
 3. politiek die niet bang is voor veranderingen1
  • de socialistische partij is een linkse partij1

Wiktionary Übersetzungen für links:

links
adjective
 1. tegenovergestelde van rechts
links
noun
 1. the ensemble of left-wing political parties
adverb
 1. towards the left side
 2. on the left side
adjective
 1. the west side of the body when one is facing north

Cross Translation:
FromToVia
links left linksgegensätzliche Richtung/Seite zu rechts; vom Menschen aus gesehen (i. d. R.) die Seite des Herzens
links left links — eine politische Richtung (kommunistisch, sozialistisch)
links left; left-hand gauche — Qui se trouve du côté de son cœur (en supposant que son cœur est du même côté que pour la majorité des être humain), ou encore du côté opposé à celui de la main qui sert à écrire chez la majorité (dans le cas où on parle de soi, car on utilise cet adjectif en adoptant le point de vue de la person

links form of link:

link [de ~] Nomen

 1. de link (onderling verband; verband; relatie; )
  the relative context; the connection; the link; the contact
 2. de link (verbinding; relatie; verband; )
  the association; the relation; the junction; the liaison; the connection; the bond; the relationship; the link
 3. de link (hyperlink)
  the link; the hyperlink
  – A connection between an element in a hypertext document, such as a word, phrase, symbol, or image, and a different element in the document, another document, a file, or a script. 2
 4. de link
  the symbolic link
  – A disk directory entry that takes the place of a directory entry for a file but is actually a reference to a file in a different directory. 2

link Adjektiv

 1. link (listig; sluw; geraffineerd; )
  roguish; sly; cunning; slick

Übersetzung Matrix für link:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
association aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneensluiting; akkoord; ambachtsgilde; associatie; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; club; coalitie; compagnonschap; deelgenootschap; dispuut; federatie; genootschap; gezelschap; gilde; koppeling; liga; orde; organisatie; pact; societiet; sociëteit; soos; unie; vakgenootschap; verbinding; verbond; verdrag; vereniging; verenigingsdispuut
bond aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding akkoord; band; bankpost; binding; bond; bondgenootschap; borg; borgtocht; cautie; federatie; garantie; gebondenheid; het gebonden zijn; liga; obligatie; obligatielening; onderpand; pact; pand; securiteit; unie; verbond; verdrag; waarborg; waarborging; waarborgsom; waardepapier
connection aansluiting; band; connectie; liaison; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband; verbinding aaneenkoppeling; aaneensluiting; aaneenvoeging; aansluiting; affaire; avontuurtje; band; connectie; contact; correlatie; eensgezindheid; koppeling; las; liaison; relatie; saamhorigheid; samenhang; samenvoeging; schakeling; slippertje; solidariteit; telefoonaansluiting; telefoonlijn; telefoonverbinding; tussenstuk; tussenvoegsel; tussenzetsel; verband; verbinding; verbondenheid; verhouding; verwantschap
contact connectie; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband aansluiting; connectie; contact; contactlens; contactpersoon; lens; omgaan met mensen; omgang; verbinding; voeling
cunning arglist; arglistigheid; doortraptheid; geraffineerdheid; geslepenheid; gewiekstheid; gladheid; leepheid; linkheid; listigheid; raffinement; sluwheid; snoodheid
hyperlink hyperlink; link
junction aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneenkoppeling; aaneensluiting; affaire; avontuurtje; knooppunt; koppeling; kruising; kruispunt; liaison; punt waar lijnen elkaar kruisen; relatie; samenstroming; samenvloeiing; slippertje; verbinding; verhouding; verkeersknooppunt
liaison aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneenkoppeling; aaneensluiting; affaire; avontuurtje; koppeling; liaison; relatie; slippertje; verbinding; verhouding
link aansluiting; band; connectie; hyperlink; liaison; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband; verbinding OLE/DDE-koppeling; band; binding; gebondenheid; het gebonden zijn; koppeling; lijnverbinding; schakel; schalm
relation aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding context; proportie; relatie; tekstverband; verhouding; verwantschap
relationship aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding band; correlatie; liaison; liefdesavontuur; liefdesbetrekking; liefdesgeschiedenis; liefdesrelatie; relatie; romance; samenhang; verband; verbinding; verhouding; verkering; verwantschap
relative context connectie; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband
symbolic link link
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
link aansluiten; bijeen voegen; combineren; koppelen; onderling verbinden; paren; samenkoppelen; samenvoegen; van verband voorzien; verbinden
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cunning arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw achterbaks; berekenend; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; obsceen; schuin; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vies; vunzig; zedeloos
roguish arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; guitig; loos; olijk; schurkachtig; vals; vrij; zonder taak
slick arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw gelikt; gladjanusachtig; picobello; piekfijn; tiptop
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sly arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw achterbaks; berekenend; bij de pinken; clever; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; goochem; kien; leep; listig; loos; pesterig; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snood; snugger; spitsvondig; stiekem; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; vrij; zonder taak

Verwandte Wörter für "link":


Wiktionary Übersetzungen für link:

link
noun
 1. een betrekking of relatie
 2. een verwijzing
link
noun
 1. computing: hyperlink
 2. computing: connection between busses or systems
 3. element of a chain
 4. connection

Cross Translation:
FromToVia
link dangerous; harmful; hazardous; perilous; treacherous; unsafe dangereux — Qui met en danger (sens général)
link link lien — Langage informatique
link league ligueconfédération de plusieurs État, pour se défendre ou pour attaquer.
link perilous; hazardous; risky; unsafe; dangerous; harmful; treacherous périlleux — Qui est dangereux, où il y a du péril.
link fearful; formidable; dangerous; harmful; hazardous; perilous; treacherous; unsafe redoutable — Qui être à redouter.

Verwandte Übersetzungen für links