Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. inzien:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für inzien (Niederländisch) ins Englisch

inzien:

inzien Verb (zie in, ziet in, zag in, zagen in, ingezien)

 1. inzien (beseffen; realiseren; onderkennen; doorzien)
  to realize; to contain; to grasp; to get to know; to hold; to realise
  • realize Verb, amerikanisch (realizes, realized, realizing)
  • contain Verb (contains, contained, containing)
  • grasp Verb (grasps, grasped, grasping)
  • get to know Verb (gets to know, got to know, getting to know)
  • hold Verb (holds, held, holding)
  • realise Verb, britisch
 2. inzien (met het verstand vatten; begrijpen; snappen)
  to understand; to comprehend; to grasp; to get
  • understand Verb (understands, understood, understanding)
  • comprehend Verb (comprehends, comprehended, comprehending)
  • grasp Verb (grasps, grasped, grasping)
  • get Verb (gets, got, getting)
 3. inzien (doorzien hebben)
  to understand; rumble to; to see through; be on to
 4. inzien (inkijken)
  to look into
  • look into Verb (looks into, looked into, looking into)

Konjugationen für inzien:

o.t.t.
 1. zie in
 2. ziet in
 3. ziet in
 4. zien in
 5. zien in
 6. zien in
o.v.t.
 1. zag in
 2. zag in
 3. zag in
 4. zagen in
 5. zagen in
 6. zagen in
v.t.t.
 1. heb ingezien
 2. hebt ingezien
 3. heeft ingezien
 4. hebben ingezien
 5. hebben ingezien
 6. hebben ingezien
v.v.t.
 1. had ingezien
 2. had ingezien
 3. had ingezien
 4. hadden ingezien
 5. hadden ingezien
 6. hadden ingezien
o.t.t.t.
 1. zal inzien
 2. zult inzien
 3. zal inzien
 4. zullen inzien
 5. zullen inzien
 6. zullen inzien
o.v.t.t.
 1. zou inzien
 2. zou inzien
 3. zou inzien
 4. zouden inzien
 5. zouden inzien
 6. zouden inzien
en verder
 1. is ingezien
diversen
 1. zie in!
 2. ziet in!
 3. ingezien
 4. inziend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für inzien:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
grasp begrijpen; inzicht
hold bak; barrel; beetnemen; beetpakken; emmer; fust; greep; houdgreep; kuip; pot; scheepsruim; teil; ton; vastpakken; vat
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
be on to doorzien hebben; inzien
comprehend begrijpen; inzien; met het verstand vatten; snappen
contain beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren behelzen; inhouden; inkapselen; van afsluitende laag voorzien
get begrijpen; inzien; met het verstand vatten; snappen binnenbrengen; binnenhalen; halen; inrukken; onverlangd krijgen; opdoen; opdonderen; ophoepelen; opkrassen; oplazeren; oplopen; pakken
get to know beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren kennis maken met; ontmoeten
grasp begrijpen; beseffen; doorzien; inzien; met het verstand vatten; onderkennen; realiseren; snappen aanklampen; beetgrijpen; beetpakken; graaien; grijpen; grissen; jatten; klemmen; knellen; omklemmen; pikken; snaaien; vastklampen; vastpakken; wegkapen
hold beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren aanhouden; arresteren; beethouden; gevangennemen; handhaven; in de cel zetten; inrekenen; niet laten gaan; oppakken; opsluiten; stand houden; vasthouden; vastzetten; wachten
look into inkijken; inzien
realise beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren bewerkstelligen; kapitaliseren; realiseren; totstandkomen; verwerkelijken; verwezenlijken; waarmaken
realize beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren bewerkstelligen; kapitaliseren; realiseren; totstandkomen; verwerkelijken; verwezenlijken; waarmaken
rumble to doorzien hebben; inzien
see through doorzien hebben; inzien beginnen te snappen; door kijken; doorgronden; doorhebben; doorkrijgen; doorzien; erdoorheen kijken; erdoorheen zien
understand begrijpen; doorzien hebben; inzien; met het verstand vatten; snappen begrijpen; leerstof beheersen; onder de knie hebben; opvatten; verstaan

Verwandte Definitionen für "inzien":

 1. beseffen hoe het zit1
  • hij zag in dat hij moest veranderen1
 2. inkijken, bekijken1
  • mag ik dit rapport even inzien?1
 3. verwachten dat het zo zal verlopen1
  • ik zie de toekomst somber in1

Wiktionary Übersetzungen für inzien:

inzien
verb
 1. documenten (vluchtig) lezen
 2. begrijpen hoe iets werkt
  • inziensee
inzien
verb
 1. to become aware of

Cross Translation:
FromToVia
inzien look into einsehen — in etwas hineinsehen, einen Einblick haben
inzien examine; have a look at einsehen — etwas prüfen, einen Einblick nehmen